Студентите по Морска медицина „навлязоха“ в пристанището на Ню Йорк

Screen Shot 2014-04-06 at 9.10.50 AM
Студентите от 4 и  5 курс по избираемата дисциплина  Морска медицина „навлязоха“ успешно в пристанището на Ню Йорк. Това се случи по време на практическото им обучение в базата от специални тренажори, на които се обучават и бъдещите капитани на кораби във Висшето военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“ в град Варна.

Освен че имаха възможността да управляват виртуален кораб в пристанището на Ню Йорк, студентите по Морска медицина изпробваха и различни ситуации и аспекти от работата на висшите морски специалисти чрез тренажорите за корабни двигатели, системата за комуникации, радио и сателитни връзки, тренажора за движение през морски канали и пътища.

В края на обучението се състоя беседа с началника на ВВМУ проф. Боян Медникаров, който  съдейства и участва активно в процеса на обучение на студентите още от самото възникване  на дисциплината през 2008 г., за първи път разкрита в Медицински университет – Варна. По време на беседата бяха разисквани въпросите за значимостта на медицината в морската проблематика, както и някои идеи за бъдещото партньорство между двете висши училища.

Maritime.bg – Морско образование

Последни новини

Последни новини

Естакадата в Шабла, а не удълбочаването за 400 млн., е причина за рокадата в ДППИ

Строежът на морската естакада при нос Шабла е предаден за проверка на Софийска градска прокуратура. Това съобщи пред БНР служебният министър на транспорта Георги Тодоров.