Сформират регионален консултативен съвет за Черно море

kater-iaraВ Бургас се проведе среща във връзка със сформирането на Регионален консултативен съвет за Черно море.

В срещата ще се включат представители на МЗХ, ИА „Рибарство и аквакултури“, Института по океанология, Института по рибни ресурси и Института по рибарство и аквакултури.

В срещата ще участва и евродепутатът Илияна Йотова и заместник-министърът на МЗХ инж. Валентина Маринова.

Целта на срещата е да се поставят и обсъдят ключови въпроси за бъдещето функциониране на Регионалния консултативен съвет за Черно море и сформиране на седалището му в България.

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и