Успешно завърши проектът за развитие на пристанищата по р. Дунав

01-port-ruse-zapadЗа три години изпълнението на дейностите по проект Dahar – „Развитие на пристанищата по река Дунав” – приключи успешно.  Това съобщават от ИА „Морска администрация“.

| Още по темата:
Проект DaHar: Стратегическо партньорство на девет пристанища

Целта на проекта беше да се създаде стратегия за развитие на малките и средни градове по поречието на река Дунав с прилежащите им пристанища от международно значение. В работата си партньорите обърнаха внимание на състоянието на товарния транспорт по вътрешните водни пътища, като начин за стимулиране на икономическия растеж и насърчаване на устойчивия транспорт като цяло.

Река Дунав е важен транспортен коридор, но все още не отговаря на международните изисквания, поради липса на добра инфраструктура, недоразвита логистична мрежа и неефективно използване на остарелите пристанищни съоръжения.

Община Дунайварош стартира проект Dahar, като водещ партньор, през април 2011 г. по програмата „Югоизточна Европа 2007 – 2013 г.”. Участваха осем страни (Австрия, Белгия, България, Унгария, Румъния, Словакия, Хърватия и Сърбия) с 10 партньори, които съгласуваха своите дългосрочните планове за развитие на логистиката и създадоха обща стратегия и местни планове за развитие на деветте участващи в проекта пристанища и прилежащите им градовете – Дунайварош (Унгария), Силистра и Лом (България), Енсхафен (Австрия), Братислава (Словакия), Галац и Гюргево (Румъния), Нови Сад (Сърбия), Вуковар (Хърватия).

Успешното завършване на проекта е основа за бъдещо развитие на пристанищата – партньори в надграждащ проект – „Dahar II“.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Силна конкуренция, слаба реколта и COVID-19: причините за спада на товарооборота в Пристанище Варна

Силният конкурентен натиск от частните пристанища, слабата зърнена реколта и пандемията от COVID-19 са сред причините за намаляване товарооборота на държавния пристанищен оператор