Рибните ферми – бъдещето на черноморския риболов

Бъдещето на изхранването на все по-разрастващото се човечество е в океаните и моретата. А каква по-полезна храна от рибата?

Александър Дечев, в-к „Народно дело

Традиционният риболов обаче не е достатъчен, за да направи рибата по-масова и по-конкурентна част от менюто, особено на българина. По тази причина отглеждането на риба става по-скоро необходимост, отколкото възможност. Фермите за риба в морето не са новост за морските страни, а отскоро и в България. Нещо повече – на много места те осигуряват по-голямо количество риба, отколкото традиционния риболов. В Кипър например 92% от нея идва от морски ферми, в Гърция, Испания и Италия съотношението е по-малко, но отново впечатляващо. Всъщност рибата, която си купуваме в магазина, почти със сигурност също е отгледана, а не уловена.

Още до края на тази година се очаква първото съоръжение за отглеждане на риба да бъде потопено в наши води. Зад него стои „Бон-визия и развитие“ ООД. За да се стигне до тази крачка, процедурата изисква съгласуване с няколко държавни органа – Морска администрация, Министерството на отбраната, РИОСВ, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Басейнова дирекция.

Фермата ще е в морето на близо 2 мили (3,7 км) от брега в Приморско. Интересът за инвестиране в рибни ферми нараства бързо, заради което в момента е задвижена процедурата за още 6 такива на юг, а и на север. Рибарите също имат интерес от развитието на фермите и конструкциите не им пречат, тъй като техният разрешен район на плаване от Морска администрация е до 2 мили.

Ефектът от отглеждането на риба е само положителен

Инж. Любомир Накев, технически и проектов мениджър на „Бон-визия и развитие“ ООД, разкри, че на мястото, на което фермата трябва да се появи, ефектът от нея е само положителен. „За рибарите ще е по-добре да има ферма, защото е доказано, че където има такива съоръжения в морето, не само в тях, но и наоколо гъмжи от риба“, коментира инж. Накев. Морските ферми могат да доставят жива риба в ресторантите, при това качествена и на изгодна цена. Освен това растителните фуражи, с които се изхранва рибата във фермите, има всички необходими сертификати и подлежат на контрол. „Много хора не знаят, но рибните ферми, също както и мидените, чистят морето“, коментира инж. Любомир Накев. А разликата между двете е тази, че отглеждането на риба е по-навътре и не пречи на крайбрежните плавания и туристическите морски атракции.

Друг момент, който трябва да привлече вниманието на еколозите, е, че отглежданите видове ще са черноморскапъстърва и есетра, които са характерни за нашето море, но много редки. Колкото до икономическия ефект, разкриването на нови работни места винаги е добре дошло. Те няма да са и никак малко, ако рибната ферма развие естественото си продължение в база за преработка на морската продукция.

Рибна ферма в Гърция

Какво представлява конструкцията

Системата се базира на дългогодишни научни изследвания. Основана е на структура от корабна стомана, а храненето се извършва чрез компютърна система. При нормално функциониране водните потоци нежно минават през стоманената структура, без да размърдват и стресират биомасата и без да разместват самата конструкция.

Системата за контрол е изцяло компютъризирана и позволява на стопаните да управляват процеса дори без да са на борда на фермата, а дистанционно.

Самата конструкция е изключително интересна на външен вид и представлява атракция за туристите.

По-голямата част от системата се крие под водата, като представлява огромен силоз. Повърхността му прилича на островче, което разполага със собствен кей, на който може да пристигат плавателни съдове.

Конструкцията е от корабна стомана с горещо поцинковано покритие за предпазване от корозията на морската вода. В металната конструкция се монтират предпазна мрежа външна с голямо „око“, или още наречено „меш“, за защита от външни хищници, например делфини, тюлени и др.

Има и вътрешни мрежови торби за отглежданата риба. В метална конструкция е вграден бункер (силоз) за фураж с автоматично подаване и автономност на захранването от 7 до 30 дни в зависимост от големината на отглежданата риба. Конструкцията е проектирана и осигурена със собствена баластна система за автоматично потапяне и изплаване. По желание се монтират и всички необходими датчици и системи за анализ на морската вода, видеонаблюдение и контрол и др.

Можем да управляваме моретата по устойчив начин

Моретата и океаните на Европа са богат и често подценяван източник на иновации, растеж и заетост. Те предоставят ценни екосистемни услуги и ресурси, от които зависят всички морски дейности. От създаването си през 2007 г. Интегрираната морска политика (ИМП) цели да подобри устойчивото развитие на европейската морска икономика и по-добре да защити морската среда чрез улесняване на сътрудничеството между всички морски участници, пресичайки сектори и граници.

С Рамковата директива за морска стратегия ние можем да управляваме нашите морета и океани по устойчив начин. Устойчивостта е предварително условие за развитието на морската икономика и е движеща сила за модерни технологии, които засилват дългосрочната конкурентоспособност на Европа.

Като цяло рибарството в Европейския съюз е изправено пред няколко взаимносвързани проблема. Рибните запаси са подложени на прекомерен риболов, икономическата ситуация на части от флота е уязвима. Въпреки високите равнища на субсидиране работните места са непривлекателни и положението на много крайбрежни общности, зависещи от рибарството, е несигурно.

През юли 2011 г. бе приет пакет от инициативи, включващи нови законодателни предложения за реформиране на Общата политика в областта на рибарството. Нейната цел е да предостави градивните елементи за устойчиви рибни стопанства, като в същото време се зачита екосистемата, както и гарантирането на качеството на хранителните доставки, процъфтяващите крайбрежни общности, печелившите предприятия, както и привлекателните и по-безопасни работни места. Дългосрочното управление с ясни цели за устойчивост на експлоатацията на ресурсите, както и спирането на практиките на разхищение са в основата на предложенията. Подкрепа ще бъде предоставена и за подобряване на данните в помощ на избора в политиките, както и за осигуряване на по-добро прилагане и контрол.

Преходът ще бъде асистиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за да се подобри устойчивостта, показателите на малките крайбрежни рибни стопанства, насърчаването на аквакултурата, подпомагането на създаването на работни места в морските общности, както и осигуряването на ефективност на разходите в областта на морското дело.

Бяха анализирани по-подробно пет области с потенциал за растеж – морски и крайбрежен туризъм, океанска възобновяема енергия, морски минерални ресурси, аквакултура, и синя биотехнология – за да се да предложат допълнителни мерки, необходими за увеличаване на растежа и работните места.

През 2011 г. влезе в сила Протоколът за Интегрираното управление на крайбрежните зони от Барселонската конвенция, което го направи задължително за крайбрежните държави членки в Средиземноморския регион.

Инвестиционното предложение на „Бон-визия и развитие“ ООД за изграждане на рибна ферма край Приморско е съобразенo с подготвените и приети планове и програми за развитие на национално, регионално и местно равнище.

На национално равнище предложението е във връзка с:

• Националния план за икономическо развитие;

• Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия;

• Програма за морско дело и рибарство;

• Национална стратегия за регионално развитие.

На регионално равнище инвестиционното предложение е във връзка с:

• Регионален план за развитие (РПР) на Югоизточен район за планиране.

На местно равнище инвестиционното предложение е във връзка с:

• Общински план за развитие.

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

Морски организации настояват за включване на синята икономика в Плана за възстановяване

За включване на синята икономика в Националния план за възстановяване и устойчивост на България настояват в писмо до президента Румен Радев Българска морска камара Морски