Изпълнихме препоръка на EMSA по евродиректива

korab-varnaМинистерският съвет одобри промени в Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване.

С тях страната ни изпълнява препоръка на Европейската агенция по морска безопасност, направена при допълнителна проверка в началото на годината, за въвеждане в българското право на изискванията на Директива 2011/15/ЕС.

Директивата е свързана със системата на Общността за контрол на движението на корабите и за информация.

Измененията прецизират уредбата относно задълженията за даване на сведения за пристигащите в български пристанища и напускащите ги кораби. Формата и съдържанието на предварителните уведомления за предаване на отпадъци в пристанищни приемни съоръжения, подавани за пристигащи кораби, ще бъдат приведени в съответствие с най-новите изисквания на Международната морска организация.

Проектът на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата е включен като мярка в Плана за действие за 2014 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

 Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Военноморският флаг на България ще намери своята проекция и в Южния океан

Военноморският флаг на Република България, развят за първи път от Дунавската флотилия, ще намери своята проекция и в Южния океан. Това каза началникът на отбраната адмирал