Б. Чапаров: Готови сме да посрещнем най-големите ветроходи

Доц. Божидар Чапаров, снимка: Строителство Градът
Доц. Божидар Чапаров, снимка: Строителство Градът

Доц. Божидар Чапаров е изпълнителен директор на „Пристанище Варна“ ЕАД от лятото на миналата година.

Той зае поста, след като предшественикът му – к.д.п. Данаил Папазов, стана министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Божидар Чапаров е доктор по икономика и доцент в Икономически университет-Варна. На 43 години е, има един син и е зодия Лъв.

– 2013 г. беше рекордна за пристанище Варна като товари и печалба. Как започна 2014 г.?

– 2013-а действително бе рекордна за нашата компания. През кейовете на двете съставни пристанища – Варна-изток и Варна-запад, преминаха близо 11 млн. т товари, а с обработените над 4 140 млн. т зърнени товари и над 132 хил. TEU, пристанище Варна за пореден път доказа, че е зърнената и контейнерна врата на България. Производителността на труда нарасна с близо 24%. Количеството на преминалия товар през 1 линеен метър корабно място се повиши с 25% спрямо 2012 г. Като резултат се повишиха и приходите от претоварната дейност, изчислени на 1 линеен метър кей. Средната корабна партида се увеличи с 19% на годишна база, което показва, че нашето пристанище се посещава от все по-големи кораби. Този ръст е особено осезаем при кораби, които превозват зърнени товари. Около 6% е общото повишение на кейовата производителност, което пък доказва трайно подобряването на цялостната ни технологична дейност като пристанищен оператор.

С внедряване на информационната система ConTerm, разработена от наши специалисти, ние изследваме динамиката при обработка на контейнери. Статистическите данни дават основание да твърдим, че корабната кейова и чиста производителност в резултат на по-добра организация на труда значително са се увеличили при едни и същи ресурси. Започнахме 2014 г. с резултати, съизмерими с постиженията от първото тримесечие на 2013-а. При насипните товари имаме ръст на изнесената насипна сода, на пшеницата и при вноса на въглища. При наливните товари също можем да отбележим ръст. През първото тримесечие претоварихме наливно олио, каквото в началото на 2013 г. не сме обработвали. Ръст регистрираме и при обработката на генерални товари. Увеличен е износът на сода в опаковки, амониев нитрат и каолин в биг бегси. Увеличена е и обработката на контейнери. Изнесохме и живи животни, каквито през първото тримесечие на 2013 г. нямахме. Към днешна дата дружеството е обработило близо 2,8 млн. тона товари. Регистрираният ръст спрямо същия период на предходната година е 2,2%. При обработените TEU ръстът е 7,2%. Постиганите рекордни резултати са плод на дългосрочната и приемствена политика, водена от всички ръководства на „Пристанище Варна“ ЕАД.

– Как се отразява кризата в Украйна и евентуални санкции, ако ЕС наложи на Русия?
– Почти половината (около 47%) от всички товари са от/за Европа. Около 37% са от/за Азия, 7% от/за Африка, 6% от/за Северна Америка, 2% от/за Южна Америка и под 1% е от/за Австралия. Относителният дял на товарите от/за пристанища в Украйна е под 4,5%. Вие преценете дали би се отразило фатално върху дейността на нашата компания. Още повече, че на този етап нямаме регистрирани промени в ритъма на товарите от/за Украйна

Относителният дял на товарите от/за тази дестинация в месечния товарооборот и през настоящата 2014 г. е в границите 3-5%.

Поддържаме добри контакти с колегите от украинските пристанища. Особено активни са те с пристанище Одеса и пристанище Иличовск. На 27 април на посещение в пристанище Варна беше група студенти, обучаващи се в Одеската национална морска академия.

– Привличате ли и транзитни товари?

– Привличането на нови товари и клиенти е една от задачите на ръководството. Въпреки полаганите усилия обаче транзитните товари все още са много ограничени. Пристанище Варна е транспортен център, свързващ няколко транспортни коридора. То е и част от 8-ми коридор. С пътната и железопътна отсечка Русе-Варна става част и от 7-ми коридор и създава възможност за връзка с ТРАСЕКА. Това уникално географско разположение, заедно със съществуващите технически и технологически възможности, могат да станат основен фактор за привличане на транзитни товари.

– Предстои най-голямото морско събитие за България – регатата „Тол Шипс“, на което е домакин пристанище Варна. Как върви подготовката?
– След успешното домакинство през 2010 г. „Пристанище Варна“ ЕАД за втори път ще е домакин на световноизвестната регата „Тол Шипс“. Предприели сме конкретни действия за подобряване на техническите, технологически и естетически характеристики на района. Едновременно с това и по време на регатата ние трябва да продължим да изпълняваме изискванията на ISPS Code за сигурност. Известно за жителите на Варна е, че на 14.04.2014 г. на Морска гара беше швартован първият за сезона пътнически кораб за круизи MSC SINFONIA с 1499 пътници на борда и 702 души екипаж. В пресата намери място неприятното съобщение, че туристи от този кораб са обрани в града, което забави с няколко часа неговото отплаване. Този случай е повод да подчертая, че развитието на морския туризъм е комплексен въпрос и в никакъв случай не е задача само на пристанището и на пристанищния оператор. Мощен фактор за развитие на морския туризъм е готовността на града и на всички негови структури да бъдат обърнати с лице към тази важна и перспективна дейност. Нашите амбиции са зоната на Морска гара в пристанище Варна-изток да се превърне в привлекателно място за пътническото корабоплаване през по-дълъг период от годината.

– Какви нови инвестиции се очакват в порта?
– Пристанище Варна-запад е най-големият български пристанищен терминал. В съответствие с утвърдения бизнес план на дружеството през 2014 г. отново ще направим немалки инвестиции в инфраструктура и нова техника.

– Какви предимства ви дават двата мобилни крана, закупени м.г.?
– Закупуването на двата 63-тонни крана определям като изключително успешна инвестиция. Тези кранове ни осигуряват голямо конкурентно предимство. С тях можем да обработваме контейнери, тежки и извънгабаритни товари и насипни товари. Предимството на крановете са тяхната мобилност и възможност бързо да се пренасочват и концентрират на необходимите зони за обработка на товари.

– Подписани ли са договорите с „Южен поток“, очакванията бяха за 30 млн. лева приходи за пристанището през следващите 2-3 години?
– Провели сме многократни срещи с експерти, с които сме обсъждали техническите и технологически възможности в пристанище Варна-изток и пристанище Варна-запад. Оценена е готовността на нашата компания да обработва специализирани товари, които ще се използват за проекта „Южен поток“, и най-вече тръби с голям диаметър. Извършват се проучвания за закупуване или наемане на допълнителна тилова техника при необходимост. Считам, че към момента е рано да говорим за конкретни договорни условия.

– Каква е подготовката за зърнената кампания?
– Обработените през м.г. над 4 140 млн. тона зърнени товари ни дават възможност да направим обстоен анализ на експлоатационната обстановка. В някои дни в двете съставни пристанища общо се обработваха 11 кораба със зърно, като се достигна претоварна норма от над 33 хил. тона в денонощие. При работа в такива условия най-добре изкристализират проблемите. Отчитаме, че те са свързани преди всичко със състоянието на техниката. С цел подобряване на пропускателната способност на пристанище Варна-изток по наша инициатива бяха преместени и пунктовете за пробване на зърно. Така се създаде възможност за обособяване на буферен паркинг, където камионите да изчакват, без да се създават предпоставки за задръствания. В съответствие с бизнес плана на дружеството бяха закупени 2 нови кофачни товарача. Използвайки опита от иновативната технология за товарене на зърно в пристанище Варна-запад, разработена от наши специалисти, ние имаме намерение да я внедрим и във Варна-изток.

Ние сме готови да посрещнем и тази година успешно зърнената кампания.

За финал на нашия разговор искам да споделя, че трудовото ни ежедневие не се свежда само до извършване на претоварни операции. В изпълнение на заповед на Принципала специалисти от „Пристанище Варна“ ЕАД участват в изготвяне на документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране на интермодален терминал Варна“. Във връзка с изпълнение на последните изменения на Наредба 9 за изискванията за експлоатационна годност, назначена с моя заповед, работна група извършва цялостно актуализиране на съществуващите технологични разработки на „Пристанище Варна“ ЕАД. Целта е повишаване на ефективността и безопасността на претоварните процеси. „Пристанище Варна“ ЕАД продължава да бъде постоянна „жива лаборатория“ на много български и чужди учащи се от висши и средни специални учебни заведения. (ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“-Варна, ТУ-Варна, ИУ-Варна, от страни на ЕС и извън него).

За 1 май искам да поздравя моя екип и всички колеги, както и нашите клиенти и всички ваши читатели с пожелание за здраве и успехи на всеки в своята област.

Интервю на Кръстина Маринова, в-к „Стандарт

Последни новини

Bering Yachts започва строителство на яхти в Бургас

Нов сериозен инвеститор откри база и започва работа в Бургас още тази година. Това е компанията Bering Yachts. Днес нейни мениджъри представиха свое произведение в Пристанище Бургас, включвайки се в отбелязването на неговия
Прочетете

Диян Димов: Успешно защитаваме това, което преди 119 години е дало началото на развитието на…

Приятели и гости на „Пристанище Бургас” отпразнуваха годишнината от откриването му за търговско корабоплаване. Група „Вълнолом” към пенсионерския клуб на пристанището отправи музикален поздрав към присъстващите. Изпълнителният
Прочетете

Гърци на пазар за руски кораби, Турция се възползва от забраната за руски кораби в ЕС

Войната в Украйна продължава 84-и ден. Тя засегна пряко корабоплаването и морската индустрия в Черно море, според "Алианц". Доведе до блокиране на 20 милиона тона зърнени товари в Украйна, според Европейската комисия. Стана
Прочетете

119 години Пристанище Бургас

Снимка: ДППИ На 18 май Пристанище Бургас отбелязва 119 години от откриването си. Указ на Княз Фердинанд І от 20 декември 1894 г. и няколкогодишно строителство превръщат някогашните дървени скели на бургаския бряг в  първото съвременно
Прочетете

Ръст на товарооборота в Пристанище Варна, което отбелязва 116-а годишнина

Снимка: Пристанище Варна Пристанище Варна е открито на 18 май 1906 г. Тази дата бележи навлизането на град Варна на световните пристанищни карти. Изграждането на Пристанище Варна продължава повече от 10 години. Откриването е с
Прочетете

Русия връща в строя в Черно море още една подводница

Дизел-електрическата подводница "АЛРОСА" от състава на руския Черноморски флот преминава ходови изпитания след края на ремонт и модернизация. Дейностите по модернизация на подводницата по проект 877 започнаха през 2014 година.
Прочетете

Румъния осигури още 25 милиона евро от ЕС за Пристанище Браила

Още 25 милиона евро ще бъдат инвестирани за подобряване на инфраструктурата на румънското пристанище Браила на р. Дунав, съобщи министърът на транспорта на страната Сорин Гриндеану, предаде "Румъния инсайдър". Става дума за поредни
Прочетете

Отдават на чартър ферибот „Героите на Севастопол“

"Български морски квалификационен център" ЕАД обяви търг за отдаване под наем чрез договор за беърбоут чартър на моторен ферибот "ГЕРОИТЕ НА СЕВАСТОПОЛ" (IMO: 7529976), установи справка на Maritime.bg. Държавното дружество предлага
Прочетете

Турция придоби четвърти сондажен кораб

Турция е придобила четвърти сондажен кораб. "Четвъртият турски сондажен кораб ще пристигне на бреговете на страната на 19 май", съобщи в понеделник министърът на енергетиката и природните ресурси на страната Фатих Донмез, цитиран от
Прочетете

Земеделският министър очаква да се „разработи механизъм“ за износ на украинско зърно…

Трудно бих могъл да прогнозирам цената на пшеницата към днешна дата. Не се ли успокои обаче обстановката в Украйна, не виждам изход от тази ситуация. Така или иначе 40% от това зърно от Европа идва от Украйна. Това каза земеделският
Прочетете

Последни новини

Диян Димов: Успешно защитаваме това, което преди 119 години е дало началото на развитието на бургаското пристанището

Приятели и гости на „Пристанище Бургас” отпразнуваха годишнината от откриването му за търговско корабоплаване. Група „Вълнолом” към пенсионерския клуб на пристанището отправи

Гърци на пазар за руски кораби, Турция се възползва от забраната за руски кораби в ЕС

Войната в Украйна продължава 84-и ден. Тя засегна пряко корабоплаването и морската индустрия в Черно море, според "Алианц". Доведе до блокиране на 20 милиона тона зърнени

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент