Б. Чапаров: Готови сме да посрещнем най-големите ветроходи

Доц. Божидар Чапаров, снимка: Строителство Градът
Доц. Божидар Чапаров, снимка: Строителство Градът

Доц. Божидар Чапаров е изпълнителен директор на „Пристанище Варна“ ЕАД от лятото на миналата година.

Той зае поста, след като предшественикът му – к.д.п. Данаил Папазов, стана министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Божидар Чапаров е доктор по икономика и доцент в Икономически университет-Варна. На 43 години е, има един син и е зодия Лъв.

– 2013 г. беше рекордна за пристанище Варна като товари и печалба. Как започна 2014 г.?

– 2013-а действително бе рекордна за нашата компания. През кейовете на двете съставни пристанища – Варна-изток и Варна-запад, преминаха близо 11 млн. т товари, а с обработените над 4 140 млн. т зърнени товари и над 132 хил. TEU, пристанище Варна за пореден път доказа, че е зърнената и контейнерна врата на България. Производителността на труда нарасна с близо 24%. Количеството на преминалия товар през 1 линеен метър корабно място се повиши с 25% спрямо 2012 г. Като резултат се повишиха и приходите от претоварната дейност, изчислени на 1 линеен метър кей. Средната корабна партида се увеличи с 19% на годишна база, което показва, че нашето пристанище се посещава от все по-големи кораби. Този ръст е особено осезаем при кораби, които превозват зърнени товари. Около 6% е общото повишение на кейовата производителност, което пък доказва трайно подобряването на цялостната ни технологична дейност като пристанищен оператор.

С внедряване на информационната система ConTerm, разработена от наши специалисти, ние изследваме динамиката при обработка на контейнери. Статистическите данни дават основание да твърдим, че корабната кейова и чиста производителност в резултат на по-добра организация на труда значително са се увеличили при едни и същи ресурси. Започнахме 2014 г. с резултати, съизмерими с постиженията от първото тримесечие на 2013-а. При насипните товари имаме ръст на изнесената насипна сода, на пшеницата и при вноса на въглища. При наливните товари също можем да отбележим ръст. През първото тримесечие претоварихме наливно олио, каквото в началото на 2013 г. не сме обработвали. Ръст регистрираме и при обработката на генерални товари. Увеличен е износът на сода в опаковки, амониев нитрат и каолин в биг бегси. Увеличена е и обработката на контейнери. Изнесохме и живи животни, каквито през първото тримесечие на 2013 г. нямахме. Към днешна дата дружеството е обработило близо 2,8 млн. тона товари. Регистрираният ръст спрямо същия период на предходната година е 2,2%. При обработените TEU ръстът е 7,2%. Постиганите рекордни резултати са плод на дългосрочната и приемствена политика, водена от всички ръководства на „Пристанище Варна“ ЕАД.

– Как се отразява кризата в Украйна и евентуални санкции, ако ЕС наложи на Русия?
– Почти половината (около 47%) от всички товари са от/за Европа. Около 37% са от/за Азия, 7% от/за Африка, 6% от/за Северна Америка, 2% от/за Южна Америка и под 1% е от/за Австралия. Относителният дял на товарите от/за пристанища в Украйна е под 4,5%. Вие преценете дали би се отразило фатално върху дейността на нашата компания. Още повече, че на този етап нямаме регистрирани промени в ритъма на товарите от/за Украйна

Относителният дял на товарите от/за тази дестинация в месечния товарооборот и през настоящата 2014 г. е в границите 3-5%.

Поддържаме добри контакти с колегите от украинските пристанища. Особено активни са те с пристанище Одеса и пристанище Иличовск. На 27 април на посещение в пристанище Варна беше група студенти, обучаващи се в Одеската национална морска академия.

– Привличате ли и транзитни товари?

– Привличането на нови товари и клиенти е една от задачите на ръководството. Въпреки полаганите усилия обаче транзитните товари все още са много ограничени. Пристанище Варна е транспортен център, свързващ няколко транспортни коридора. То е и част от 8-ми коридор. С пътната и железопътна отсечка Русе-Варна става част и от 7-ми коридор и създава възможност за връзка с ТРАСЕКА. Това уникално географско разположение, заедно със съществуващите технически и технологически възможности, могат да станат основен фактор за привличане на транзитни товари.

– Предстои най-голямото морско събитие за България – регатата „Тол Шипс“, на което е домакин пристанище Варна. Как върви подготовката?
– След успешното домакинство през 2010 г. „Пристанище Варна“ ЕАД за втори път ще е домакин на световноизвестната регата „Тол Шипс“. Предприели сме конкретни действия за подобряване на техническите, технологически и естетически характеристики на района. Едновременно с това и по време на регатата ние трябва да продължим да изпълняваме изискванията на ISPS Code за сигурност. Известно за жителите на Варна е, че на 14.04.2014 г. на Морска гара беше швартован първият за сезона пътнически кораб за круизи MSC SINFONIA с 1499 пътници на борда и 702 души екипаж. В пресата намери място неприятното съобщение, че туристи от този кораб са обрани в града, което забави с няколко часа неговото отплаване. Този случай е повод да подчертая, че развитието на морския туризъм е комплексен въпрос и в никакъв случай не е задача само на пристанището и на пристанищния оператор. Мощен фактор за развитие на морския туризъм е готовността на града и на всички негови структури да бъдат обърнати с лице към тази важна и перспективна дейност. Нашите амбиции са зоната на Морска гара в пристанище Варна-изток да се превърне в привлекателно място за пътническото корабоплаване през по-дълъг период от годината.

– Какви нови инвестиции се очакват в порта?
– Пристанище Варна-запад е най-големият български пристанищен терминал. В съответствие с утвърдения бизнес план на дружеството през 2014 г. отново ще направим немалки инвестиции в инфраструктура и нова техника.

– Какви предимства ви дават двата мобилни крана, закупени м.г.?
– Закупуването на двата 63-тонни крана определям като изключително успешна инвестиция. Тези кранове ни осигуряват голямо конкурентно предимство. С тях можем да обработваме контейнери, тежки и извънгабаритни товари и насипни товари. Предимството на крановете са тяхната мобилност и възможност бързо да се пренасочват и концентрират на необходимите зони за обработка на товари.

– Подписани ли са договорите с „Южен поток“, очакванията бяха за 30 млн. лева приходи за пристанището през следващите 2-3 години?
– Провели сме многократни срещи с експерти, с които сме обсъждали техническите и технологически възможности в пристанище Варна-изток и пристанище Варна-запад. Оценена е готовността на нашата компания да обработва специализирани товари, които ще се използват за проекта „Южен поток“, и най-вече тръби с голям диаметър. Извършват се проучвания за закупуване или наемане на допълнителна тилова техника при необходимост. Считам, че към момента е рано да говорим за конкретни договорни условия.

– Каква е подготовката за зърнената кампания?
– Обработените през м.г. над 4 140 млн. тона зърнени товари ни дават възможност да направим обстоен анализ на експлоатационната обстановка. В някои дни в двете съставни пристанища общо се обработваха 11 кораба със зърно, като се достигна претоварна норма от над 33 хил. тона в денонощие. При работа в такива условия най-добре изкристализират проблемите. Отчитаме, че те са свързани преди всичко със състоянието на техниката. С цел подобряване на пропускателната способност на пристанище Варна-изток по наша инициатива бяха преместени и пунктовете за пробване на зърно. Така се създаде възможност за обособяване на буферен паркинг, където камионите да изчакват, без да се създават предпоставки за задръствания. В съответствие с бизнес плана на дружеството бяха закупени 2 нови кофачни товарача. Използвайки опита от иновативната технология за товарене на зърно в пристанище Варна-запад, разработена от наши специалисти, ние имаме намерение да я внедрим и във Варна-изток.

Ние сме готови да посрещнем и тази година успешно зърнената кампания.

За финал на нашия разговор искам да споделя, че трудовото ни ежедневие не се свежда само до извършване на претоварни операции. В изпълнение на заповед на Принципала специалисти от „Пристанище Варна“ ЕАД участват в изготвяне на документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране на интермодален терминал Варна“. Във връзка с изпълнение на последните изменения на Наредба 9 за изискванията за експлоатационна годност, назначена с моя заповед, работна група извършва цялостно актуализиране на съществуващите технологични разработки на „Пристанище Варна“ ЕАД. Целта е повишаване на ефективността и безопасността на претоварните процеси. „Пристанище Варна“ ЕАД продължава да бъде постоянна „жива лаборатория“ на много български и чужди учащи се от висши и средни специални учебни заведения. (ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“-Варна, ТУ-Варна, ИУ-Варна, от страни на ЕС и извън него).

За 1 май искам да поздравя моя екип и всички колеги, както и нашите клиенти и всички ваши читатели с пожелание за здраве и успехи на всеки в своята област.

Интервю на Кръстина Маринова, в-к „Стандарт

Последни новини

Последни новини

За момента не са установени отклонения в качеството на водата на Черно море край Украйна

Разрушаването на стената на Каховската ВЕЦ на 6 юни 2023 г. заплашва с негативни последици за екосистемата на Черно море. Поради наводняването на крайбрежните зони има голяма

Evil Woman води след първия състезателен ден на Varna Channel Cup, днес яхтите влизат в канала море – езеро

Купата за канала, предлага днес на варненци невероятно зрелище, в което близо 40-те участващи яхти влизат в единствената за България, а и една от малките по света, канални