От борда на най-големия ветроход в света – „Седов“ (видео)

Screen Shot 2014-05-01 at 7.11.06 PM
Учебният ветроходен кораб „Седов“ – най-големият в света четиримачтов барк, е в Пристанище Варна за участие в SCF Black Sea Tall Ships Regatta.

Сертификат от Книгата на рекордите Гинес е сред най-ценните експонати на ветрохода „Седов”. Руският гигант, наречен на един от най-смелите полярни изследователи, е сред забелните участници в Черноморската Тол Шипс регата във Варна. На борда на ветрохода има морски музей. На лично място в него е документът от Гинес, който удостоверява, че баркът е най-големият платноход в света. Той е построен през 1921 г. в град Кил, Германия. През 1945 г. е преустроен от търговски в учебен. На мястото на един от трюмовете е оформен изискан капитански салон за гости със свещници и часовник-рул.

За да бъде управляван „Седов” на вахта са петима човека. Трима от тях са рулеви и движат огромния щурвал пред мостика във вятър и дъжд. На носа денонощни дежурства дават постоянно наблюдаващи. По стара морска традиция знаците между дежурните се дават със склянка /камбанка/.

„Седов” пристига във Варна след околосветско плаване, което започва през 2012 г. На борда му се обучават 102-ма курсанти от Мурманското държавно военноморско училище. Сред тях са и девет момичета, които учат за капитани, радисти, механици. Наравно с момчетата те се качват по 54-метровите мачти, за да отварят платната, въртят лебедки, за да движат реите, шкурят дървените части и лакирват, където е нужно.

Видео от борда:

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Морски организации настояват за включване на синята икономика в Плана за възстановяване

За включване на синята икономика в Националния план за възстановяване и устойчивост на България настояват в писмо до президента Румен Радев Българска морска камара Морски