Специализиран плавателен съд ще извършва системно заснемане на речното дъно по Дунав

koraboplavane-reka-dunavЗапочна внедряването на система за мониторинг и заснемане на състоянието на речното дъно.

Дейностите са в рамките на проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС”, който се финансира по Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013г.

Новата система ще позволи обстойно изследване на дъното чрез многолъчев ехолот (multibeam echo-sounders).

Той дава комплексна картина както за дълбочините, така и за типа на дънните седименти и динамиката на процесите, за наличието на различни обекти на повърхността на дъното от изкуствен и естествен произход, и редица други явления оставащи непознати при предишни изследвания с конвенционални ехолоти.

Системното обследване на речното дъно е от значение както за безопасността на корабоплаването, така и за дейности по поддръжка на пристанищната инфраструктура и акваторията.

Стойността на сключения договор е 2 845 000,00 лв. Средствата са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Предлагат отличен за смелост български моряк за „Почетен гражданин на Варна“

Отличеният за смелост от Международната морска организация (IMO) български моряк Едуард Тавитян е предложен за званието „Почетен гражданин на Варна”. Това съобщиха пред

Контраадмирал Михайлов: България не е изоставена, ценен член сме за НАТО

От българска гледна точка присъствието на постоянно разположени военноморски сили в Черно море е изключително важно, защото това показва единството в Алианса. Показва съвместимост