Втори опит на поръчката за ново пристанище в Черноморец

fish-port-chernomoretsОбщина Созопол обяви за втори път обществена поръчка за строителство на модерно рибарско пристанище и рибна борса в Черноморец, съобщи в-к „Капитал„. Първата беше за над 9 млн. лева с ДДС, но е прекратена миналия месец по инициатива на общината заради проблеми с тръжната комисия и опасения за жалби от участниците, обясни пред „Капитал Daily“ Панайот Рейзи, кмет на Созопол. На първия търг по думите му са се явили 5 или 6 големи компании и обединения. Условията на конкурса бяха променени веднъж в хода на процедурата, след това са сменени членове на тръжната комисия. Затова общината решава да започне търга отначало.

Сега няма съществена промяна в тръжната документация. Сумата за изпълнение е 9.25 млн. лева без ДДС, а срокът за изграждането на пристанищен комплекс в Черноморец от около 40 хил. кв.м е 18 месеца. Поръчката се финансира от европейската програма за развитие на сектор „Рибарство“.

Пристанището

Проектът за рибарското пристанище Св. Никола в Черноморец предвижда изграждането на вълнолом, плаващи понтони, пирс за рибарски кораби, пристани за лодки и сграда за рибна борса. Капацитетът на пристанището ще се разшири до 96 стоянки за рибарски лодки с дължина от 7 до 12 метра, като ще се открие и възможност за докуване на 10 кораба с максимално тегло до 200 тона и дължина до 25.5 метра. Чрез изграждането на пристаните за лодки с хелинг (релса за приплъзване на плавателни съдове на сушата) те ще домуват на брега и през неактивния сезон, като ще има възможност за извършване на техническо обслужване и малки ремонти по тях.

Рибната борса

Проектът в Черноморец включва и изграждането на рибна борса с хладилна база за първоначална обработка на уловената риба. Целта е да се повиши контролът върху риболовните дейности, да се ограничат нерегламентираните продажби и да се създадат условия за директна продажба на улова от рибарите. Така потребителите ще могат да си купуват риба без участието на прекупвачи.

Условията

Според условията в търга могат да участват български и чуждестранни кандидати, физически и юридически лица, както и техни обединения. Всеки от кандидатите трябва предварително да заяви дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнител, какъв ще бъде неговият дял и дейностите, които ще извършва.

Оборотът на участниците трябва да е не по-малко от 25 млн. лева, да имат извършени строителни дейности за поне 9 млн. лева през последните три години, както и поне един договор, сходен с предмета на поръчката. Комисията ще избере икономически най-изгодното предложение, като най-важна в случая не е цената, а технологичната част, в която са включени и мерки за опазване на околната среда – тежестта й ще е 70% от оценката. От бъдещия изпълнител се очаква да изработи техническите проекти на обекта, да проведе всички съгласувателни процедури и да го изгради. Той ще трябва да поеме отговорност и за качеството, както и да е готов за собствена сметка да отстранява недостатъци, ако такива се установят по време на строителството.

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

Променени тарифи за пристанищните такси създадоха напрежение в морската индустрия

Без нужното обществено обсъждане е изменена тарифата за събираните такси от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура". Това пише в писмо до транспортния министър

Варненска морска гимназия „Св. Н. Чудотворец“ отбелязва 75 години от създаването си

Варненска морска гимназия "Свети Николай Чудотворец" ще отбележи своята 75-а годишнина. В своята 75-годишна история училището се е утвърдило като лидер в обучението на