ADN – платформа за електронно обучение и самооценка за превоз на опасни товари по река Дунав

korabi-dunavНа 28 май 2014 г. от 10.30 часа в зала 1 на „Канеф център” в Русенския университет „Ангел Кънчев” ще се проведе работна среща по проект HINT – „Хармонизиране на навигацията във вътрешния воден транспорт чрез образование и информационни технологии” на тема „ADN – платформа за електронно обучение и самооценка за превоз на опасни товари по река Дунав” .

Проект HINT се изпълнява в рамките на транснационалната програма за сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013” и отговаря на възникналите от европейските стратегии и директиви специфични проблеми на вътрешния воден транспорт, свързани с недостига на квалифициран персонал, с ограничените възможности за движение на работната сила, с недостатъчната употреба на съвременни технологии, които да гарантират засилване използването на интермодален и мултимодален транспорт. Проектът цели да се приложат мерките за действие – необходимостта от синхронизирано образование, стандарти и практически възможности за обучение, електронно обучение, платформа за самооценка.

Ще бъде представена последната версия на каталога с въпроси по ADN – 2013 г.

Ще бъде демонстриран и тест за самооценка на знанията в сферата на превоза на опасни товари по река Дунав, съгласно последните промени в ADN.

Тестът ще бъде генериран в рамките на платформата за електронно образование – „IneS Danube Bulgaria” и всеки от участниците в работната среща ще може да се оцени самостоятелно онлайн.

Студентите от университета (също партньор по проекта) ще имат възможност да се запознаят с платформата за електронно образование – „IneS Danube Bulgaria” на български език.

Срещата ще завърши с „кръгла маса” по проблемите на обучението в сферата на вътрешния воден транспорт и логистиката. В нея са поканени да участват представители на обучителни центрове в сферата на вътрешния воден транспорт и на Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване.

Платформата за електронно образование е достъпна за заинтересованите на интернет страницата на ИА „Морска администрация”.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент