Промениха сроковете за офертите за естакадата в Шабла

Снимка: Тодорина Гърделова, Maritime.bg
Снимка: Тодорина Гърделова, Maritime.bg

С решение на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура” се променят сроковете за подаване и отваряне на оферти за участие в обявената открита процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП с предмет „Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла – морска естакада с островна площадка”. Срокът за получаване на офертите за участие се променя от 27.05.2014 г. на 16.06.2014 г. до 17:30 часа. Получените оферти ще бъдат отворени на 17.06.2014 г. от 11:00 часа.

Maritime.bg припомня, че 6,2 млн. лева са предвидени за инженеринговата дейност и отделно 150 хил. лева за строителния надзор на новата естакада. 

Естакадата при нос Шабла е завършена през 1969 година. Съоръжението е трябвало да подпомага търсенето, проучването и добива на нефт и газ в Тюленовското находище. Поради неефективност, по-късно тази й дейност е преустановена. Известно време съоръжението става база на специализирани институти за проучване на морето.

С решение на Министерски съвет от 2003 година, естакадата е включена в дълготрайните материални активи, които се предоставят на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, със  задължение за експлоатация и поддръжка. Няма информация компанията да е вложила средства за изпълнение на ремонтни работи, независимо, че  съоръжението е със значително нарушена конструкция и е опасно за експлоатация.

От ДППИ обясниха пред Maritime.bg, че до момента са предприети предварителни стъпки за установяване състоянието на съоръжението. Така се осигурява реалистично планиране на бъдещите възстановителни работи, подчертаха от предприятието. На място са извършени огледи на естакадата, проучена е и собствеността на прилежащите терени.

Припомняме, че в края на 2012г. бе възложено  изготвянето на прединвестиционно проучване за основен ремонт и реконструкция на пристанищното съоръжение.  На основание получените  резултати беше определена и  предварителната стойност на ремонтно-възстановителните  работи, именно около 7 милиона лева.

От предприятието обясниха, че към датата на предаване, съоръжението, както е записано в приемо-предавателния протокол, е експлоатационно негодно и навигационно опасно, „като след 123 м. до островната сондажна площадка естакадата е прекъсната и конструкцията е потънала в морето”.

В момента съоръжението е неизползвамемо, поради изключително лошото му състояние. Конструкцията  е с  ръждясали и напълно изгнили метални части, скъсани елементи, частични и цялостни разрушения на места. Възстановяването на пристанищното съоръжение при нос Шабла е от съществена важност за контрола, усвояването и развитието на морските пространства. Преди всичко обаче то е важно за икономическите интереси на държавата, с оглед и на предстоящите проекти за проучване и добив на природни ресурси.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Подписахме Меморандум за разбирателство за морско сътрудничество с Пакистан

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев и посланикът на Ислямска република Пакистан Н. Пр. Мариам Афтаб подписаха Меморандум за разбирателство за