КЗК разреши сделката за Корабостроителница Русе

Корабостроителница Русе

Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиване на „Корабостроителница Русе“ АД от група компании. Това са „Афлик-България“ ЕАД и „Вивес“ ЕАД. Те ще придобият контрол над корабостроителницата, чрез „Шип Инвест“ АД. Последното ще притежава 75% от акциите на дружеството.

Дружествата, които участват в сделката действат в различни сфери на пазара, като осъществяват рекламна и финансова дейности, търгуват с автомобили и ги отдават под наем.

Чрез активна маркетингова политика и намаляване себестойността на продукцията дружествата възнамеряват да подобрят основните икономически показатели на корабостроителницата.

Предвид разнородния характер на осъществяваната от участниците в концентрацията дейност на територията на страната и липсата на хоризонтални или вертикални ефекти или отношения на тясно свързани съседни пазари, Комисията разрешава сделката, тъй като няма да засегне конкурентната среда в страната.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок, считано от 19.07 т.г.

Наскоро „Корабостроителница Русе” АД вдигна своя капитал с 60 милиона лева. Подобряване на финансовото състояние на дружеството ще позволи да се погасят някои задължения към кредитори с настъпил падеж, както и ще осигури възможност на русенската фирма да реализира производствената си програма, свързана със сключване на договори за строителство на нови кораби и в кратки срокове максимално натоварване на производствените мощности.

Известно е, че корабостроенето е един от най-чувствителните отрасли в икономиката в условията на световната финансова криза. Бяха направени и промени в ръководния екип на дружеството.

За изпълнителен директор е назначен Стоян Маринов. Той е стопански ръководител с дългогодишен опит в управлението на корабостроенето в България.

„Корабостроителница Русе” АД, освен с редовните си клиенти от Германия и Холандия, установява контакти и с нови, включително и със силноразвиващия се пазар в Русия.

През последните години той беше подценяван, а с него русенската корабостроителница има сериозни традиции от близкото минало.

maritime.port.bg – България

Последни новини

Последни новини

Хутите: Целият екипаж на кораб GALAXY LEADER е осигурен с всичко нужно

На снимката са капитанът на кораба, старши помощник-капитанът и дипломатически представител. От съображения за сигурност, част от изображението е замъглено. Целият екипаж на

Пристанищата на ЕС претоварват огромни количества руски газ за трети страни

Европейският съюз се стреми да ограничи употребата на руски газ след нахлуването на Руската федерация в Украйна. Анализ на Института по енергийна икономика (IEEFA) обаче отчита

Променени тарифи за пристанищните такси създадоха напрежение в морската индустрия

Без нужното обществено обсъждане е изменена тарифата за събираните такси от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура". Това пише в писмо до транспортния министър