Стартира стажантската програма на ДП „Пристанищна инфраструктура“

pristanishteДържавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” /ДППИ/ провежда стажантската програма, насочена към способни и мотивирани студенти в различни сфери на обучение.

На избраните кандидати се предоставя възможност за неплатен или платен стаж, по време на който ще могат да придобият ценен практически опит. Одобрените ще могат да се запознаят със специфичните процеси по управление и развитие на пристанищните дейности и инфраструктура, както и с други сфери от дейността на предприятието.

Ръководният екип на ДППИ очаква кандидатурите на подготвени, енергични и инициативни млади специалисти. Важно качество, което е необходимо да притежават, е да ценят лоялността и доверието, както и да са мотивирани за динамична и новаторска работа с цел провеждане на практически стаж в ДП „Пристанищна инфраструктура”, информират от предприятието.

В ДППИ за стаж могат да кандидатстват студенти в трети или по-горен курс на обучение. Младите специалисти трябва да се обучават в следните области: експлоатация на флота и пристанищата, строителство (хидротехническо, сгради и съоръжения, транспортно строителство), информационни технологии, радио комуникационна техника и технологии, екология и управление на околната среда, финанси и счетоводство, международни отношения, право, европеистика, управление на проекти и управление на човешките ресурси.

Сред задължителните изисквания са отличната компютърна грамотност, много доброто владеене на английски език, добри комуникативни и организационни умения и интерес в сферата на пристанищните дейности и инфраструктура, и водния транспорт.

Кандидатите трябва да имат успех от последния семестър не по-нисък от добър 4,25.

Кандидатите трябва да изпратят заявление, подробна автобиография, мотивационно писо и уверение за успех – в срок до 30 юни т.г.

Документите се изпращат до ДП „Пристанищна инфраструктура”, Главно управление на пощенски адрес: гр. София, п.к. 1574, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4 на вниманието на отдел „Човешки ресурси”, или в електронен формат на e-mail: id.ivanov@bfports.bg;s.hristova@bgports .

Допълнителна информация: телефон +3592 8079964, +3592 8079934, както и на www.bgports.bg

Вид и продължителност на стажа

Стажът в предприятието е неплатен или платен, в зависимост от продължителността, натовареността, спецификата на стажантските дейности и индивидуалните възможности и характеристики на кандидатите.

Продължителността на стажа зависи от задълженията, предвидени в различните направления на предприятието, като обичайната продължителност е от 1 до 3 месеца.

Провеждането на стажовете започва от 14 юли 2014 г.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Кап. Александър Калчев, БМФ: Строим агресивно нови кораби, планираме влизане на нови пазари

К.д.п. Александър Калчев е роден на 11 юни 1975 г. във Варна. От най-ранна детска възраст започва активно да се занимава с ветроходен спорт, а по-късно завършва с отличие