Наш учен ни представя във Франция на форум по морско пиратство

Снимка: Румен Сарандев, Maritime.bg
Снимка: Румен Сарандев, Maritime.bg

Български учен ще участва във Франция в конференция по проблемите на морското пиратство и пиратството в киберпространството. Двудневният форум е организиран от Центъра по морско и океанско право към Университета в Нант и започва днес. От българска страна участие ще вземе доц. д-р Ирена Мишева, която ще изнесе доклад за възможностите на застрахователната защита в борбата срещу риска „пиратство”.

Доц. Мишева коментира в аванс пред insmarket.bg, че застраховането на риска „пиратство” в търговското корабоплаване представлява нов перспективен пазар за застрахователните дружества.

Застрахователните продукти се формират в зависимост от видовете пиратски нападения. Доц. Мишева открои три основни типа нападения –  от въоръжени пирати с малки лодки, целящи грабеж на лични вещи и пари от екипажа на кораба; второто е насилствено нападение от добре организирани банди, които извършват крупен грабеж и застрашават живота на членове на екипажа, и третият вид нападения идва от международни, добре организирани големи тежко въоръжени банди, които отвличат кораби.

Морското застраховане е един от най-старите правни и икономически институти, който  подпомага  обезпечаването на безопасността при мореплаването. Към днешна дата над 90% от търговските товари в света се превозват по море. Ето защо безопасността на плавателните съдове, които изпълняват международни рейсове, е жизнено важна за бизнеса. Застрахователните продукти, покриващи риска „пиратство” в морското застраховане, са групирани според вида застрахователна защита: такива, които обезщетяват при потъване на кораб; застраховки за откуп (за откупуване на хора и за откупуване на кораб); застраховки за отвличане.

На международния пазар на морското застраховане се предлагат няколко основни вида застрахователни продукта:

– H&M (Hull аnd Machinery Insurance) – застрахователната полица покрива разходи, свързани с увреждане на двигатели и оборудване или повреждане на корпуса на плавателния съд вследствие на противоправни действия на трети лица, сблъсък с други плавателни съдове или чужди тела и стихийни бедствия;

– P&I (Protection аnd Indemnity Insurance) – застрахователната полица покрива разходите на корабособственика, свързани с отговорността му към трети лица за възмездяване на причинените им вреди – става въпрос за отговорността към собственика на товара, към членовете на екипажа и към всички други трети лица;

– F&D (Freight аnd Demurrage Insurance) – застрахователна полица покрива отговорността на наемателя да плати определена сума на превозвача за забавяне на натоварването;

– K&R (Kidnap and Ransom Insurance) – застрахователната полица покрива рисковете „похищение и откуп” и съпътстващите разходи, свързани преди всичко с целта – освобождаване на екипажа, а не само кораба и товара. Предимствата на този продукт са доста, но той  за сега все още не е задължителен и е недостатъчно популярен.

Крупните компании, които могат да си позволяват поемането на риска в отговорността, са изправени пред необходимостта да усъвършенстват управлението на риска, да използват иновационни методики на риск-менджмънта и да прилагат гъвкава ценова политика, коментира доц. Мишева. Застрахователите са длъжни да участват и в превантивната дейност и да си сътрудничат с международните организации и правителства на страните, застрашени от риска „пиратство”, както и да съдействат за правното регулиране и снижаване на пиратската активност.

Мерките, които водят до подобряване на рисковата ситуация на плавателните съдове и до снижаване на цената на застрахователната защита могат да се търсят в следните насоки:
– продължаване подготовката на корабните екипажи за преминаване през райони с опасност от пиратски нападения, без екипажите да използват оръжие (пример в тази посока е създаването на центрове за практическо обучение на морска охрана в Европа);
– усъвършенстване и допълване на националното и международно законодателство;
– мерки по възстановяване на физическото и психическо здраве на жертвите на пиратски нападения;
– засилване на военното присъствие в пиратските райони за осигуряване на сигурността на корабоплаването.

Maritime.bg – Свят

Последни новини

Последни новини

Намалял е броят на инцидентите в морската индустрия за последното десетилетие

Новите дигитални системи и подобрените технологии при строителството на плавателни съдове, строгият регулаторен надзор и подобрената култура на безопасност са допринесли за

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент