Драгират лимана на пристанищен терминал Русе – Изток

ruse-zapadОбществена поръчка за драгиране на лимана на пристанищен терминал Русе – Изток, обяви Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Акваторията на лимана не е почиствана цялостно повече от 10 години. Пред някои корабни места има зони на затлачване с наноси над проектните коти повече от 1.5 м, уточняват от ДППИ.

По дъното на лимана са отложени неравномерно прахови тини и глинести пясъци в мекопластично състояние.Пред корабни места 7 и 8   (за претоварване на насипни товари) наносите са примесени с въглищен прах, инертни материали, руда и др.

Драгажните работи ще се извършат в условията на непрекъсната експлоатация.

Избраният изпълнителят ще съгласува с пристанищния оператор и Капитана на пристанището технологията и графика за извършване на драгажните работи. Преди започване на работата, изпълнителят представя План за безопасност и здраве, разработен за намаляване на риска, както и за запазване на общото състояние на екосистемата в района на изхвърляне на драгираните земни маси.

Депото за издрагираната маса, вкл. координати се определя от ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ – гр. Русе.

В процеса на изпълнение ДППИ ще има право да заменя количествата договорена работа.

Приключването на изпълнението на обекта се удостоверява с промери и двустранен приемо-предавателен протокол със заключение, удостоверяващо качеството и обема на действително извършените видове работи, обясниха от ДППИ.

България

Последни новини

Последни новини

Кап. Александър Калчев, БМФ: Строим агресивно нови кораби, планираме влизане на нови пазари

К.д.п. Александър Калчев е роден на 11 юни 1975 г. във Варна. От най-ранна детска възраст започва активно да се занимава с ветроходен спорт, а по-късно завършва с отличие