Подобрява се координацията между България и Румъния за корабоплаването по Дунав

1_2Министърът на транспорта Данаил Папазов откри вчера в Русе съвместна среща за обсъждане на възможностите за подобряване на условията за корабоплаване по река Дунав. В нея взеха участие държавният секретар на Министерството на транспорта на Румъния Юлиан Матаке, европейският координатор по  вътрешни водни пътища и Коридор Рейн – Дунав към Европейската комисия Карла Пейс и генералният  директор на Секретариата на Дунавската комисия Петър Маргич.

Целта на срещата бе да се набележат краткосрочни и дългосрочни съвместни мерки за подобряване на корабоплаването по р. Дунав, между българската и румънската страна, които да бъдат реализирани във времевия хоризонт 2014 – 2020 г. Сред най-важните дейности е изпълнението на проекта „Подобряване на навигацията в българско-румънските участъци на река Дунав“. „Така до 2020 година ще бъде увеличен товарният транспорт по реката с 20% и ще бъдат премахнати препятствията за корабоплаването, като се отчитат специфичните характеристики на всеки участък на река Дунав и неговите плавателни притоци и се установи ефективно управление на водната инфраструктура“ каза министър Данаил Папазов.

Българската и румънската страна представиха текущото състояние в съвместния участък на река Дунав и мерки за подобряване на корабоплаването. Обсъдени бяха възможностите за финансиране на предложените дейности чрез Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility) и/или Европейски структурен и инвестиционен фонд (ESIF).

Инициативата за подобряване на координацията и набелязването на конкретни мерки бе подкрепено от Дунавската комисия. Европейският координатор Карла Пейс заяви, че навигацията по р. Дунав е важна за всички страни в Европа и допълни, че днешната среща е важна стъпка, която предприемат България и Румъния, като със своето присъствие тя засвидетелства личната си ангажираност.

Участниците в срещата подписаха Съвместна декларация за по-добро координиране на усилията за подобряване на навигацията в българо-румънския участък на река Дунав и поеха ангажимент да се информират своевременно за степента на готовност и изпълнението на набелязаните мерки.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Намалял е броят на инцидентите в морската индустрия за последното десетилетие

Новите дигитални системи и подобрените технологии при строителството на плавателни съдове, строгият регулаторен надзор и подобрената култура на безопасност са допринесли за

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент