Започва строителството на Южен поток на сушата в Русия

iujen-potokРуското министерство на строителството и жилищно-комуналното стопанство издаде разрешение за строежа на руската част от морския газопровод «Южен поток». Съгласно разрешението «Южен поток транспорт» може да започне строителни дейности, свързани с проекта, на сушата в Русия. В съответствие със законовите процедури в страната, специално разрешително за полагане на тръбите в морския участък ще бъде издадено по-късно през настоящата година от Министерството на природните ресурси и екологията на Руската федерация.

Разрешенията за строеж следват одобрението, получено през март 2014 г., на Проектната документация, която включва и Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) в Русия. Докладът за ОВОС бе резултат от обстойни проучвания и изследвания, проведени от руски и международни експерти и показа, че проектът няма да окаже значимо неблагоприятно въздействие върху околната среда. Тези заключения бяха потвърдени чрез съгласуването им от Федералната агенция по риболова, Комисията за държавна екологична експертиза и от Комисията по държавна експертиза.

Строителните дейности започват на сушата

Морският газопровод «Южен поток» ще се състои от четири тръбопровода с дължина 931 км, прекосяващи Черно море. На руския бряг «Южен поток транспорт» ще изгради наземните съоръжения и около 3 км подземен тръбопровод за връзка с преносната мрежа на «Газпром».

Полученото разрешение за строеж се отнася за всички сухоземни тръбопроводи и съоръжения и включва разрешение за изграждането на четири микротунела. Тунелите с диаметър около 2 м и дължина от 1 400 м ще позволят полагане на тръбите под брега без строителни дейности на повърхността.

Следвайки разрешението за строеж, «Южен поток транспорт» започна подготовката на строителните площадки и доставката на строителна механизация и оборудване. Компанията ще приложи и редица мерки за опазване на околната среда като преместване на защитени растителни и животински видове от местообитания, намиращи се в близост до зоната на строителството.

Полагането на тръбите в руски води е планирано да започне през ноември 2014 г., след като се получи разрешение за тази дейност от Министерството на природните ресурси и екологията. Очаква се първият тръбопровод да бъде готов за експлоатация до края на 2015 г.

Морският газопровод „Южен поток“ през Черно море е компонент отгазопреносната система „Южен поток“, която ще увеличи сигурността на доставките на природен газ от Русия до Централна и Югоизточна Европа, тъй като създава нов маршрут за доставки и осигурява допълнителен транзитен капацитет. Морският газоопровод ще бъде с дължина 931 км, започващ от руския бряг на Черно море в околностите на Анапа, пресичащ турската Изключителна икономическа зона в Черно море и завършващ на българския бряг в близост до Варна.

„Саут стрийм транспорт“ Б.В. e международно съвместно дружество, създадено за планирането, изграждането и последващата експлоатация на морския газопровод през Черно море. Акционери в компанията са руската Газпром (50%), италианската Eni (20%), френската EDF и немската Wintershall, които притежават по 15%.

Maritime.bg –  Свят

Последни новини

Последни новини

Кап. Александър Калчев, БМФ: Строим агресивно нови кораби, планираме влизане на нови пазари

К.д.п. Александър Калчев е роден на 11 юни 1975 г. във Варна. От най-ранна детска възраст започва активно да се занимава с ветроходен спорт, а по-късно завършва с отличие