Оценяват състоянието на дънните седименти във Варненското езеро и водния път море-езеро

bgportsbgДържавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) откри процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Оценка на състоянието на дънни седименти в акваторията на Варненското езеро и водния път море-езеро”.

Крайният срок за подаване на оферти или заявления за участие е 11.08.2014 г. до 17:30 часа. Офертите ще бъдат отворени на 12.08.2014 г. от 11:00 часа в Главно управление на ДП „Пристанищна инфраструктура” в гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4.

Поръчката се провежда в изпълнение на задълженията на ДППИ, произтичащи от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България за поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса. Тя е свързана с акваториите във Варненското и Белославското езера и фарватера на плавателните канали 1 и 2 и необходимостта от периодично извършване на драгажно-изкопни работи за осигуряване безопасността на корабоплаването.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Браншът: Трябва да паднат нормативните пречки пред иновациите в аквакултурите

Над 20 - 30 млн. лева са заделени за аквакултурите през новия програмен период и за тяхното ефективно усвояване са нужни съвременни технологични решения, заяви пред Maritime.bg

Бреговата охрана на САЩ потвърди за инцидент на кораб с български моряци

От окръжния команден център в Сан Франциско на Бреговата охрана (БО) на САЩ потвърдиха в телефонен разговор пред Maritime.bg за инцидент и предстояща медицинска евакуация на