АППД ще получи нов хидроложки кораб

Очаква се договорът за доставка да бъде подписан след Нова година

Нов проучвателен съд ще получи Агенцията за поддържане на плавателния съд по р. Дунав през следващите години по линия на трансграничното сътрудничество, съобщи пред Дарик директорът на АППД Георги Георгиев. Агенцията е поканена да участва в проекта „Лотар”, по който се очаква доставка на хидроложки кораб. Той ще разполага със съвременно оборудване, с което ще може да изпълнява задачи по закона за водите за мониторинг на реката.

Задачата му ще бъде пробонабиране и предоставяне на другите свързани с това институции, уточни Георгиев. Очаква се договорът по този проект да бъде подписан след Нова година. Директорът на АППД съобщи още, че Европейската комисия удължава за две години финансирането на два проекта, по които работи агенцията-„Невада” и „Уганда”.

„Невада” е свързан с малки инфраструктурни проекти за корабоплаването, по него се реализира и обмен на експерти от страните по Дунав. „Уганда” е екологичен проект, чиято цел е изграждане на звена, които да приемат всички отпадъци от корабоплаването-нефтоводни смеси, фекални води, твърди отпадъци и да ги придвижва до сушата за обработка.

Снимка: Еър Груп 2000

maritime.port.bg – България / Дунав

Последни новини

Последни новини