ДП „Пристанищна инфраструктура” е водеща институция по изграждането на електронното управление в морския транспорт

DSC04210Генералният директор на ДППИ Ангел Забуртов откри работна среща представители на държавни институции и експерти, които ще дискутират въпросите на електронната обработка на корабните документи в морския транспорт по концепцията „на едно гише” (или Maritime Single Window”). 

Изграждането на Maritime Single Window е една от приоритетните политики на Европейския Съюз в областта на морския транспорт, насочена към повишаване на конкурентоспособността на морския транспорт чрез намаляване и опростяване на формалностите при приемането и обработката на кораби и товари в пристанищата на ЕС.

Съгласно националната нормативна база Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е ангажирано със създаването и поддържането на система за информационно обслужване на корабоплаването, която да да отговаря на общностната регламентация за предоставяне на електронни услуги в сектора.

През 2009 г Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ изгради и въведе в експлоатация пилотен проект „Информационно обслужване на морските пристанища Варна и Бургас”.  Беше създадена среда за електронен документооборот, където капитаните и агентите на корабите могат да депозират цялата необходима документация и да ползват електронен подпис. Достъп до тази информационна среда беше предоставен на всички институции, ангажирани в процеса.

В рамките на изпълняващият се в момента проект VTMIS – Фаза 3, финансиран по Оперативна програма „Транспорт”, ДППИ изгражда Национален център за електронен документооборот в морския транспорт с ново програмно осигуряване, което напълно да отговаря на предстоящите да влязат в сила на 01 юни 2015 г. европейски изисквания в областта на електронен обмен на данни в морския транспорт.

Работната среща, която се провежда днес в София е в рамките на проект „AnNa – Advanced National Networks for Administrations“, който се финансира от Европейската комисия и се изпълнява от 14 държави. Целта на този проект е разработване на общоевропейски стандарти и препоръки за обмен на данни и реализиране на пилотни проекти за внедряване на концепцията „едно гише“ в държавите от ЕС.

Maritime.bg – Курс 

Последни новини

Последни новини

Кап. Александър Калчев, БМФ: Строим агресивно нови кораби, планираме влизане на нови пазари

К.д.п. Александър Калчев е роден на 11 юни 1975 г. във Варна. От най-ранна детска възраст започва активно да се занимава с ветроходен спорт, а по-късно завършва с отличие