Корабните брокери и агенти алармират: Служебното правителство увеличава пристанищните такси до 10 пъти

koraboplavaneБългарската асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА) алармира, за вредно за бизнеса изменение на тарифата за държавни пристанищни такси.

С постановление №254 от 22 август 2014 г обнародвано в Държавен вестник в Брой 72, от дата 29.8.2014 г. се въвежда изменение и допълнение на Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2007 г.

„Тази тарифа бе отхвърлена от бизнеса и бе отказано провеждане на обществено обсъждане със засегнатите страни по места в Българските пристанища миналата есен. Сега същата е приета от служебното правителство без консултация с бизнеса и отново показва липсата на диалог от страна на администрацията с гражданите на Република България.“, коментират от БАКБА.

От асоциацията подчертават, че  нито министърът на транспорта, нито министър-председателят имат необходимите специфични познания и експертиза, за да могат сами да преценят целесъобразността на промените в тарифата и да ги утвърдят в този изключително кратък срок от встъпването си в длъжност.

„Едва ли този е въпросът, който правителството трябва да решава в рамките на своето кратко съществуване“, коментират от организацията.

Брокерите и агентите оопределят действията на министъра на транспорта и на министър-предеседателя като безотговорни.

„Българската асоциация на корабните брокери и агенти ще предприеме необходимите действия, които законът позволява за да защити интересите на бизнеса като цяло. Въпросното увеличение ще засегне преди всичко българските производители, износители и вносители и т.н. и в този смисъл е наивно да се мисли, че въпросното увеличение, без да се отчита ефекта за цялата икономика, само по себе си би донесло повече приходи“, коментират още от БАКБА.

Според асоциацията увеличението ще бъде в размер на 2 до 10 пъти.

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Кап. Александър Калчев, БМФ: Строим агресивно нови кораби, планираме влизане на нови пазари

К.д.п. Александър Калчев е роден на 11 юни 1975 г. във Варна. От най-ранна детска възраст започва активно да се занимава с ветроходен спорт, а по-късно завършва с отличие