АППД във финална конференция по екологичен проект

korabi-dunavПредставители на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ участваха в заключителна конференция по проект CO-WANDA (Конвенция за управление на отпадъците от корабоплаването на р. Дунав), финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество “Югоизточна Европа 2007-2013”.

Проектът стартира официално през октомври 2012 г. и  след двугодишен период достигна своя успешен финал, във връзка с който в Будапеща, Консорциумът по проекта се състои от 11 партньора от 9 държави, а наблюдатели са: Дунавска комисия, Централна комисия за корабоплаване по р. Рейн, Международна комисия за басейна на р. Сава, Международна комисия за опазване на р. Дунав, Германия.

По време на събитието бяха представени основни положения, цели и резултати, постигнати по петте работни пакета на проекта, а участниците бяха детайлно запознати с разработения проект на текст на Международна Конвенция за управление на отпадъците от корабоплаването по р. Дунав, която в бъдеще да бъде приета и ратифицирана от всички придунавски страни.

Международната Конвенция за отпадъците от корабоплаване ще хармонизира и координира развитието на системите за управление на отпадъците по цялото поречие на р. Дунав.

Дейностите по проекта ще подобрят екологичните показатели на вътрешния воден транспорт, ще стимулират модернизирането на корабните състави и ще са движеща сила за създаването на международни партньорства.

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Морска администрация изгражда инфраструктура за интегрирано морско наблюдение

Изпълнителна агенция „Морска администрация" ще изгради национална инфраструктура за интегрирано морско наблюдение, базирана на модела за данни на CISE. Днес във Варна се

Стартира проект за внедряване на интегрирано българско морско наблюдение

Стартира проект „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС), базирано на обща среда за обмен на информация (CISE) за наблюдение на морската територия на