Подпомагат финансово ВВМУ, възлагат му допълнителни задачи

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"
Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“

Правителството намали с 1,736 млн. лв. утвърдените разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г. и ги предостави като допълнителен трансфер за държавните висши военни училища – ВА „Г. С. Раковски“, НВУ „Васил Левски“ и ВВМУ „Никола Вапцаров“. Това реши Министерският съвет на днешното си редовно заседание.

Със средствата ще бъде подпомогната дейността на висшите военни училища и ще бъдат осигурени допълнителните задачи, изпълнявани от тях за нуждите на Българската армия, за участие в операциите на международните сили и за издръжката на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, която от 1 февруари 2014 г. се поема от Военната академия.

С друго постановление на Националната разузнавателна служба бяха предоставени допълнителни 1 млн. лв. Средствата са за покриване на неотложни текущи разходи с цел обезпечаване дейността на службата до края на бюджетната година, предаде Дарик.

Допълнителните средства се осигуряват чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет.

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Морска администрация изгражда инфраструктура за интегрирано морско наблюдение

Изпълнителна агенция „Морска администрация" ще изгради национална инфраструктура за интегрирано морско наблюдение, базирана на модела за данни на CISE. Днес във Варна се

Стартира проект за внедряване на интегрирано българско морско наблюдение

Стартира проект „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС), базирано на обща среда за обмен на информация (CISE) за наблюдение на морската територия на