Два дни бюрокрация изчезват с един клик в географската инфосистема на пристанищата

gisДържавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) представи внедрената вече географска информационна система (ГИС) на пристанищата за обществен транспорт с национално значение пред журналисти, специалисти от морския бранш и експерти от държавните институции в гр. Русе.

Над 50 души, сред които представители на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, Гранична полиция и общината в града, се запознаха с възможностите и капацитета, които системата предлага в реално време.

Обучени експерти от ДП „Пристанищна инфраструктура” нагледно показаха как функционира ГИС, като демонстрираха как за минути, чрез няколко кликвания с мишката, всеки потребител може да намери необходимата информация. За сравнение, преди създаването и внедряването на географската информационна система, за намирането на същата информация са били необходими поне два дни за бюрократични процедури.

На семинара бяха представени правилата за достъп до различните нива на системата. Експерти от ДППИ обясниха, че данните в географската информационна система непрекъснато се актуализират, като всеки потребител може да вижда последната дата на промените. Услугите са безплатни и са достъпни за всички, които имат нужда от такъв тип информация, обясниха още от държавното предприятие.

Системата е изградена в рамките на проект № BG161PO004-5.0.01-0059 „Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура” на обща стойност 4 703 728,60 лв. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. по приоритетна ос 5 „Техническа помощ”. Бенефициент на проекта е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

Проектът стартира с изготвянето на обстоен анализ на съществуващите информационни системи и бази данни в ДП „Пристанищна инфраструктура”, премина през проектиране на географската информационна система, обработка на съществуващите данни и регистри, изработване на нови кадастрални и специализирани карти за обектите и териториите и разработване на приложен софтуер. Вече е изградена хардуерна, софтуерна и комуникационна инфраструктура, инсталирана и интегрирана е цялата географска информационна система. Експертите на ДППИ, чиято дейност е пряко свързана с поддръжката и ползването на данни от системата са преминали специализирано обучение.

Основните дейности от проекта са изпълнени от Консорциум „ГеоПорт“ (обединение на „ТехноЛогика“ ЕАД, „Интерграф Италия“ ООД и „Геотехноинженеринг“ ЕООД). Наблюдението и контролът по изпълнението са възложени на „БИТМАП” ЕООД.

Maritime.bg – България

Външно съдържание и реклама

Последни новини

Последни новини

Военноморският музей представя изложбата „По пътя към българското Освобождение“ по случай 3 март

В деня на националния празник 3 март Военноморският музей предлага на посетителите си изложба с непоказвани артефакти от своите фондове. Художествени и документални