Инж. Ангел Забуртов: Успешно приключи проектът за внедряване на Географска информационна система в българските пристанища

angel-zaburtovГенералният директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) Ангел Забуртов откри заключителното събитие по проект „Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура“. Проектът е на обща стойност 4 703 728,60 лв. и се финансира със средства на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. по приоритетна ос 5 „Техническа помощ”. Бенефициент е ДППИ.

По време на събитието бяха представени възможностите и приложението на изградената информационна система и бе направена демонстрация на функционирането й в реално време.

На събитието присъстваха заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Камен Спасов, директорът на дирекция „Координация на програми и проекти” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Галина Василева, представители на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ЕСМИС), на Министерството на регионалното развитие и на други ведомства.

Пред експерти от държавни и общински  институции, концесионери, пристанищни власти и журналисти, чрез модула за WEB клиенти беше демонстриран достъп до данните за пристанищната инфраструктура, площи, сгради, съоръжения, както и пътни и железопътни терминали, складове, прилежаща акватория и пр.

Изградената и внедрена географската информационна система на българските пристанища е първият пространствен модел, разработен изцяло в съответствие с изискванията на директивата INSPIRE. Системата има потенциална възможност за достъп чрез Националния портал за пространствени данни, който предстои да бъде изграден и поддържан от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а информацията ще бъде достъпна и за клиенти на Европейския портал за геопространствени данни.

Системата осигурява възможност за създаване и поддържане на база данни, както и за анализ на информация за пристанищата с национално значение. Създадени са условия за оптимизиране на управлението на държавните активи в пристанищната инфраструктура, както и по-ефективното разходване на средства за поддръжка и модернизация на българските пристанища като част от транспортната мрежа на Европейския съюз.

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент