Драгират акваторията пред „Бял кей” в Пристанище Лом

korabi-dunavДрагиране на акваторията пред „Бял кей” в Пристанищен терминал Лом, така че да се осигурят проектните й дълбочини и съответно да се обезпечи нормалното и безаварийното приставане на кораби, е основната дейност по обявена от ДППИ – Лом обществена поръчка.

Обявената от териториалното поделение на ДППИ обществена поръчка едновременно с това цели да се облекчат товаро-разтоварните дейности и ще се повиши ефективността на наличната товаро-разтоварна механизация при обработката на товарите при ниски водни стоежи на р. Дунав.

Понастоящем значителни количества наносен материал, без точно определена зърнометрия и състав, образувал се в резултат на русловите процеси и претоварната дейност по естествен път са отложени в оперативната акватория на І-во, ІІ-ро и ІІІ-то корабни места („Бял кей”). Това усложнява фактическото състояние на речното дъно в зоната на терминала, като при ниски водни стоежи на р. Дунав, характерни през месеците юли, август, септември и октомври, приставането на „Бял кей” и товаро-обработката на корабите значително се затрудняват.

Прогнозната стойност на поръчката е 200 000,00 лв., без ДДС. Срокът за изпълнение на поръчката не може да надвишава 120 дни.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Морска администрация изгражда инфраструктура за интегрирано морско наблюдение

Изпълнителна агенция „Морска администрация" ще изгради национална инфраструктура за интегрирано морско наблюдение, базирана на модела за данни на CISE. Днес във Варна се

Стартира проект за внедряване на интегрирано българско морско наблюдение

Стартира проект „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС), базирано на обща среда за обмен на информация (CISE) за наблюдение на морската територия на