Инж. Ивайло Гавраилов: „БМКЦ“ ЕАД има изцяло нова визия и предлага отлични условия за обучение

Баркентината „Калиакра“ ще развее родния флаг на две международни регати

ivailo-gavrailovИвайло Гавраилов е роден през 1972 година в гр. Варна. Завършва средното си образование в IV-та Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“ през 1991г. Седем години по-късно получава висшето си образование в Технически университет – Варна по специалност „Експлоатация на флота и пристанищата“. Специализира пристанищен мениджмънт в APEC – Белгия. В периода 1995 – 2000 г. работи на различни позиции на контейнерен терминал Варна – Изток. Кариерата си продължава в ИА „Пристанищна администрация“, а от 2001 до 2006 г. заема различни ръководни позиции в „Леспорт“ ЕАД. Назначен е за изпълнителен директор на „Пристанище Леспорт“ АД, като заема длъжността от 2006 до 2011 година. До назначаването му за изпълнителен директор и член на съвета на директорите на „Български морски квалификационен център“ през септември м.г. работи в частния сектор на морската индустрия. Ивайло Гавраилов е семеен с две деца. 

Интервю на Д. Велев, Maritime.bg

Г-н Гавраилов, преди седмици приключихте сделката за продажба на кораб „Петър Берон”. Как върви процедурата по освобождаване на корабното място? Имате ли информация за намеренията на корабособственика за бъдещето на плавателния съд?

[col type=“two-third“]
Сделката по продажба на кораба беше финализирана и нотариално заверена на трети октомври. Още в същия ден подадохме информация към ИА ”Морска aдминистрация” и бяхме заличени като корабособственици. От този ден корабът е под охрана и разпореждане на новия собственик. Доколкото знам се подготвя за провлачване към Турция. Разбира се, на новия корабособственик ще му е необходимо технологично време за да подготви всички необходими документи по заличаването му от регистрите и нотификацията. Новият корабособственик е заинтерисован да освободи стоянката до 03.02.2015г., тъй като ще загуби гаранцията си при неизпълнение на това свое задължение.[/col]

[col type=“one-third last“]
petyr-beron-motoren-korabВижте още:  До четири месеца “Петър Берон” трябва да бъде изтеглен
[/col]

Как ще бъдат използвани средствата от продажбата на „Петър Берон?

Средствата от продажбата на кораба не са малки, но аз не бих искал да ги разделям, разпределям или отделям. Това е една сума, постъпила от тази продажба, в този период, като приход за „БМКЦ” ЕАД и по този начин е допринесла да се увеличат собствените ни средства. По отношение тяхното разходване се процедира по един и същи начин през годините – съставя се бизнес план за предстоящата година, част от който е и инвестиционната програма. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 приема бизнес плана на дружеството и цяла година се работи по неговото изпълнение. В МТИТС работи много добър екип от дългогодишни специалисти и като цяло с тяхна помощ, съгласуваност и съдействие, инвестиционната програма се изпълнява оперативно и в добри темпове. Като цяло през тази година инвестициите ни са по бизнес план и са насочени изцяло в квалификационната дейност. Те не са никак малко – до момента сме инвестирали над 750 000 лева за тази година. Така ще е и през следващата 2015-а година. Ще предвидим средства за инвестиции в нови тренажори, симулатори, разработване на програми и курсове, обновяване на полигоните и учебно-материалната база, т.е. приоритетно в основната ни дейност. Конкретика не искам да разкривам предвид силната пазарна конкуренция, в която работим.  

В състава на Вашето предприятие е и друг плавателен съд – „Атанас Димитров”, каква ще е неговата съдба?

[col type=“half“] Към момента корабът не е в експлоатация, като състоянието на корпуса, оборудването, системите и механизмите е удовлетворително, всички конвенционални документи са валидни, а регистровото свидетелство е с валидност до 2015г. Този актив е с предназначение  туристически крайбрежни плавания и към момента не се използва и по никакъв начин не се вписва в предмета на дейност на „БМКЦ” ЕАД. През годините са правени опити за организиране на различни видове круизи и туристически мероприятия, но без никакъв положителен финансов ефект. От 2008-а година до сега, корабът е натрупал разходи от над 600 000 лева и загуба от над 450 000 лева.  По всичко личи, че тази негативна тенденция ще се запази и дружеството ще продължи да понася трайни негативни финансови последствия. С оглед на всичко това, през този месец ще стартираме процедура за продажбата на кораба, чрез търг с тайно наддаване, след съответното разрешение от МТИТС и съобразно нормативните изисквания.

[/col]

[col type=“half last“] atanas-dimitrovКораб „Атанас Димитров“ е апортиран и предоставен за стопанисване на БМКЦ от Български морски флот. Това става през 2008-а година.

Корабът е построен през 1969 година в Бургас, регистриран е във Варна с клас БКР – BR 100 A5 K (20). Съдът е пътнически с две палуби и е пригоден за превоз на 93 души. Има разрешение за отдалечаване на 5 nm от брега и до 20 nm от местоубежище при вълнение до три бала за периода от 15 април до 15 октомври.

Корабът е оборудван със радио-навигацинно оборудване по изискванията за коробоводене и безопасност на плаване. [/col]

С какви резултати ще изпратите текущата година?

Текущата година ще изпратим с положителен финансов резултат в размер на около 1,5 млн. лева.

Освен продажбата на плаващата база, кои бяха другите ключови проекти, по които работихте през тази година?

Вложихме значителни средства в обновяването на учебния център. Процедурата беше стартирана през 2013г. и реализирана през настоящата година. Понастоящем администрацията, кабинетите, коридорите, санитарните помещения и като цяло сградата отговарят на най-съвремените условия за публичен достъп. Инвестициите ни в Полигона за практическа подготовка на морските лица в Южна Промишлен зона (острова) също бяха осъществени през годината. Това за нас беше приоритетен проект. Оборудвани са две нови зали за теоретична и практическа подготовка, хангари за лодки и друга задължителна за подготовката за безопасно корабоплаване на морски лица екипировка. В близките месец-два предстои и изграждането на площадка, на която ще бъде монтирана и гравитационна лодбалка за спасителна лодка закрит тип.  Смея да твърдя,  че  практическият полигон на „БМКЦ” ЕАД има изцяло нова визия и предлага отлични условия за обучения на курсистите и много добра работна среда за работещите там. През тази година обновихме изцяло и визуализацията на мостик „Алфа” за тренажор „Поларис”.

Колко курсисти преминаха през центъра досега през годината? Какви курсовете предлагате?

До първи ноември т.г. са проведени 289 курса, в които са обучени 2 922 курсисти. „БМКЦ” ЕАД провежда всички видове курсове по изискванията на STCW,  курсове за повишаване на морска правоспособност и придобиване на професионална квалификация  по част от професия /лицензирани от НАПОО/ – моряк, фитер, моторист, рулеви, електротехник, готвач, камериер, курсове за работа на специални типове кораби, тренажорна подготовка на навигатори, механици, шкипери на кораб за спорт и развлечение и др. В тясно сътрудничество с корабни компании и техни агенти, „БМКЦ” ЕАД разработва допълнителни програми за специализирано фирмено обучение. Освен стандартните курсове, които провеждаме, са проведени и доста допълнителни курсове, изисквани по изменената конвенция за стандартите за обучение на морски лица и Наредба № 6.

В колко конкурентна среда предлага БМКЦ своите курсове.  Има ли конкуренция от чужбина?

Активната пазарна среда и конкуренцията от постоянно увеличаващия се брой институции, провеждащи аналогични курсове и извършващи обучения на моряци,  новоразкритите центрове на различни корабопритежатели и активността на висшите и средните морски училища във Варна, Бургас и Русе допринасят до все по-голямо раздробяване на пазара на този вид услуги. За „БМКЦ” ЕАД е вече доста по-трудно да запази пазарния си дял в България. В допълнение е и сериозната конкуренция от много международни институции и центрове като Румънската морска академия и центъра Ceronav в Констанца, които са много напреднали и като традиция и като материална база, центровете в Украйна, Военноморската академия в Санкт Петербург „Макаров“, фирмени учебни центрове на корабопритежатели в Сплит, Черна гора, Саутхемптън, Филипините и др.

Какви са планираните участия на УВК „Калиакра” за следващата година?

Понастоящем планираме участие на УВК „Калиакра” в две международни регати, първата от които е „Baltic Tall Ships Regatta 2015“ и започва на 05.06.2015г. в Клайпеда (Литва) и завършва на 15.06.2015г. в Шчечин (Полша). Следващото участие на ветрохода ще е в „The Tall Ships Races 2015“ в Северно море. Откриването ще бъде в Белфаст на 02.07.2015г. и след това регатата ще премине по маршрут Алесунд (Норвегия) – Кристиансанд (Норвегия) – Алборг (Дания). Събитието се закрива на 4-ти август с парад на ветрилата. Чрез Министерския съвет на Република България сме получили официална покана от кмета на морския град Бремерхафен за участието на баркентината и в международния фестивал на ветроходите “Sail  Bremerhaven 2015”. Фестивалът се провежда под патронажа на Президента на Федерална република Германия, г-н Йоаким Гаук. Така в плановете ни влизат посещение и на двата фестивала в Бремерхафен и Амстердам, в периода 12-и – 23-и август. При евентуално участие баркентината трябва да отплава от Варна в началото на месец май и да се завърне през втората половина на месец септември.

През тази година своя стаж и закалка като кадети на борда на ветрохода получиха 73 ученика от Варненска морска гимназия, 24 от тях по време на „Black Sea Tall Ships Races-2014“. 15 студенти от специалност „Корабоводене“ от ВВМУ и ТУ-Варна също проведоха своята практика на борда на кораба. Знаете, че основната цел на УВК „Калиакра“ е обучението на млади хора, затова ние отново планираме за следващия сезон да дадем възможност на 20-25 български студенти и ученици да проведат своята практика на кораба в международни води, с възможност да посетят редица европейски пристанища.

Как виждате развитието на БМКЦ през следващите 5 години?

Конкуренцията не ни плаши, а ни кара да работим още по-упорито, като насочим всичките си усилия в подобряване ефективността на обучението. Сред целите, които сме си поставили е осигуряването на реална среда на обучение със собствени и нови съоръжения и тренажори, подобряване условията на полигоните и специалните ни лаборатории, осигуряването на съвременни бързоходни и спасителни лодки, доразвиване на противопожарния полигон и оптимално използване на УВК „Калиакра“ в морската подготовка на кадри за корабоплаването.

[hr style=“double“]

Инж. Александър Коларов
Инж. Александър Коларов

Инж. Александър Коларов е ръководител на Полигона за практическа подготовка на морски лица към БМКЦ. Той получава висшето си образование във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по специалност „Корабни машини и механизми“. От 1971г. до 1991 г. служи във Военноморските сили на различните длъжности, като през последните години във флота става заместник-командир на Военноморска база – Варна. От 1991 г. до 2009 г. плава само на кораби на Параходство Български морски флот, на част от тях е бил главен механик.

Видео:

[hr style=“single“]
Снимки (Иван Илчев):
[oqeygallery id=157]

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Няма непосредствена опасност за крайбрежието ни от взривяването на „Каховка“

Във водите на Черно море в района на Одеса постъпва вода от р. Днепър след взривяване на стената на яз. Каховка. Акт, за който взаимно се обвиняват Русия и Украйна. През

Подводният риф при нос Шабла върху карти на Гаетано ди Палма и Ал. Конрад от 1811 и 1828 година

Отсечка от картата „Карта на по-голямата част от Турция в Европа“ на Гаетано ди Палма от 1811 г. с част от западния бряг на Черно и подводният риф при нос Шабла (Cap Chabla).