Защо моряците трябва да преминават опреснителни курсове на всеки пет години?

moryakПромяната на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 2010 г. (STCW) въведе конкретни текстове по отношение изискванията за непрекъснато поддържане и доказване на продължаващата професионална компетентност на моряците. Чрез тези промени някой от компетентностите, които моряците трябва да притежават вече се поддържат само чрез преминаване на опреснителен курс, а не както беше преди това с наличието на определено количество плавателен стаж.

За какво става дума? Логиката, която стои зад тези допълнения в кодекса на STCW е, че независимо от наличието на изисквания плавателен стаж от морското лице, някой действия и дейности никога не се изпълняват на кораб в експлоатация или се изпълняват само „на книга”. Другата причина да се въведат задължителни опреснителни курсове е навлизане на корабите и в практиката на нови нормативни изисквания, системи, методи и средства, които моряците трябва да познават и работят.

Преминаване на опреснителен курс е предвидено по отношение основната морска подготовка по безопасност – за всички моряци независимо от длъжността която заемат на кораба, по отношение подготовката на водачите на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна спасителна лодка, както и за подготовката за борба с пожари по разширена програма, като последните два се отнасят за офицерските длъжности.

За изпълнение на това, в кодекса на STCW чрез правила А-VI/1, параграф 4; A-VI/2, параграф 6 и A-VI/3, параграф 6 са отпределени компетентностите, които администрацията може да признае, че се поддържат на основание плавателен стаж, а оставащите трябва да се подновят чрез преминаване на опреснителен курс.

За привеждане в изпълнение на тази разпоредба на конвенцията, а също и на директива 106/2008/ЕС, както е изменена и допълнена с директива 35/2012/ЕС се извърши промяната на Наредба №6 от 10.10.2014 г. и се въведоха изискваният на конвенцията в българското законодателство.

Нещо повече, с тази промяна на Наредба №6 се въведе и новата форма на издаваните свидетелства за премината допълнителна и специално подготовка, която да отговаря на изискванията на конвенцията – добавена е снимка на притежателя, ЕГН, точно изписване на наименованието и новите правила от конвенцията.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Браншът: Трябва да паднат нормативните пречки пред иновациите в аквакултурите

Над 20 - 30 млн. лева са заделени за аквакултурите през новия програмен период и за тяхното ефективно усвояване са нужни съвременни технологични решения, заяви пред Maritime.bg

Бреговата охрана на САЩ потвърди за инцидент на кораб с български моряци

От окръжния команден център в Сан Франциско на Бреговата охрана (БО) на САЩ потвърдиха в телефонен разговор пред Maritime.bg за инцидент и предстояща медицинска евакуация на