Десет кораба са задържани в България по Морската трудова конвенция

moryak
Десет кораба са били задържани в български пристанища по разпоредбите на Морската трудова конвенция (MLC 2006)
. Това сочат данните на ИА „Морска администрация“, година след влизането в сила на конвенцията, поставяща минимални глобални стандарти за условията на труд и за живот на морските лица.

Maritime.bg припомня, че Морската трудова конвенция влезе в сила на 20 август 2013 г., като допринесе и за нормалното развитие на конкуренцията между шипинговите компании.

В световен мащаб.
В световен мащаб.

Общо 113 кораба са задържани по конвенцията в пристанища на страни-членки по Парижкия меморандум. Данните сочат, че това са 17,4% от всички арестувани съдове, които са 649. В световен мащаб най-честа причина за арест е било неплащането на заплати на морските лица.

В България, която бе сред първите страни ратифицирали конвенцията, голяма част от задържанията също са били на основа неплащане на заплати на моряците.

От Дирекция „Морска администрация“ – Варна са били задържани 6 кораба, плаващи под различни флагове, а от Дирекция „Морска администрация“ – Бургас има 4 задържани.

Отделно у нас са налице и няколко случая, при които има уреждане на проблемите без задържане, с оказване на съдействие от страна на флага.

През първата година от влизането в сила на конвенцията, няма задържани български кораби по нейните разпоредби.

Идеята за създаване на Морската трудова конвенция се ражда през далечната 2001 година. Множество са причините за нейното появяване, като една от основните е наличието на десетки разпоредби. Целта на MLC 2006 е да ги обедини на едно място. През 2006 година текстът на конвенцията бива приет. За влизане в сила на MLC 2006 бяха необходими 30 държави, които да я ратифицират и минимум 33% от световния GT. В Конвенцията подробно са описани социалните отговорности на работодателите – добавя се изискването моряците да са социално осигурени. Описани са подробно правилата за сключване на договорни отношения между моряците и фирмите. Подробно са описани условията по репатриране. Всеки корабопритежател или менинг агенция вече са длъжни да осигурят адекватна застраховка, с която да се гарантира сигурността на моряците, ако бъдат свалени в даден порт. Всяка менинг агенция на територията на държава, която е ратифицирала Морската трудова конвенция, трябва да премине сертифициране. Ако даден корабопритежател има офис в държава, която е ратифицирала конвенцията, без значение дали е от държава, която не я е ратифицирала, ще бъде длъжен да спазва разпоредбите й. Всяка агенция, която изпраща моряци на кораби плаващи под флага на страна по MLC 2006, е задължена да премине сертифициране по нея.

Maritime.bg – Курс


Последни новини

Последни новини

Намалял е броят на инцидентите в морската индустрия за последното десетилетие

Новите дигитални системи и подобрените технологии при строителството на плавателни съдове, строгият регулаторен надзор и подобрената култура на безопасност са допринесли за

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент