Представиха възможностите за реализация и развитие в бранш „Корабостроене и кораборемонт“

mtg-delfin
Днес във Варна се проведе информационен ден за възможностите за обучение, повишаване на квалификацията и реализация в бранш „Корабостроене и кораборемонт“.

Проявата беше организирана от Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт и Съвета на специалност „Корабостроене и морска техника“ към ТУ
Варна. Събитието протече под егидата и с любезното съдействие на Регионалния инспекторат по образованието (РИО) – Варна. Форумът бе открит в 11,30 ч, в присъствието на представители на Община Варна, Регионален инспекторат по образование – Варна, представители на средните училища от Варна и Североизточен регион, студенти, преподаватели. Приветствени слова изнесоха инж. Иван Даскалов, председател на УС на БНАКК, г-жа Венцеслава Генова, началник на РИО-Варна и инж. Димитър Стоянов, председател на борда на директорите на ККЗ „МТГ Делфин“ АД.

Идеята за провеждането на информационния ден се е зародила преди повече от година – браншът отблизо е наблюдавал процеса, свързан с професионалната реализация на младите хора и очертаващия се в тази връзка проблем, а именно намалената възможност за реализация на младите хора, завършили висше и средно образование. Отчитайки причините за това (икономическата криза; липсата на стаж на завършващите; намаленото търсене на работници и служители от страна на бизнеса; нежеланието на работодателите да инвестират в обученето на нови кадри и т.н.) и факта, че ръководителите от бранша отдавна се стремят да разсеят грешната представа, че средни кадри, завършили професионална гимназия или общообразователно училище не могат да се реализират в този сектор, нуждата на бранша от специалисти както с висше, така и със средно образование и практика, която показва, че в повечето случаи младите хора и техните родители не познават възможностите за заетост и обучение. Освен това те нямат сведения за реално търсените професии на пазара на труда и за равнището на заплащането в тях.

За да реализират идеята, организаторите са обръщат към директорите на над 100 средни общообразователни училища и езикови и професионални гимназии от цяла Североизточна България, с молба да разпространят покани и нарочно разработените за информационния ден брошури между учениците и техните родители по време на първите родителски срещи през септември. Търсят съдействието и на РИО – Варна, под чиято егида премина информационния ден.

В резултат на вложените усилия, на 4 Декември 2014 г. бе проведен информационния ден, по време на който се срещнаха бизнеса с образованието, за да могат студентите да открият нови възможности за реализация на пазара на труда; на младите специалисти – кандидат-студенти да се даде възможност за професионално ориентиране и чрез контактите си с работодателите да направят своя избор за желана специалност, в която да продължат по-нататъшното си обучение; да бъдат показани нови форми на провеждане на учебна практика с цел придобиване на професионален опит и трудови навици; висшите учебни заведения, Технически университет – Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, да представят възможностите за обучение в специфичните и уникалните морски специалности, обучението по които е възможно само в техните учебни заведения, а работодателите да се срещнат със своите потенциални стажанти и персонал.

Информационният ден беше отворен за посещение за всеки, който имаше желание да получи по-подробна информация за възможностите за обучение, повишаване на квалификацията и реализация в бранш „Корабостроене и кораборемонт“ от представителите на заводите; проектантските, научните и класификационните организации; университетите и дружествата, извършващи съпътстващи корабостроенето и кораборемонта дейности, които взеха участие с щанд във форума.

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Намалял е броят на инцидентите в морската индустрия за последното десетилетие

Новите дигитални системи и подобрените технологии при строителството на плавателни съдове, строгият регулаторен надзор и подобрената култура на безопасност са допринесли за

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент