Откриват Центъра за речни информационни услуги в Русе

koraboplavane-reka-dunav
Центърът за речни информационни услуги в град Русе ще бъде открит на 18 декември, съобщиха пред Maritime.bg от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. 

Общата стойност на инвестицията е 5 986 752,89 лв. (без ДДС), от които 5 088 739,96 лв. се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие и 898 012,93 лв. – от националния бюджет.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ организира специализиран семинар за представяне на изпълнението на ОП „Транспорт“ 2007 – 2013 г. и приоритетите по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. Семинарът ще се проведе на 17 декември 2014 г. в зала „Конферентна”, хотел „Космополитън”, гр. Русе.

Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Галина Василева –  директор на дирекция „Координация на проекти и програми” в Министерството на транспорта, Ангел Забуртов – генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, както и експерти, работили по изграждането на речната информационна система, архитектурният екип, разработил проекта на Центъра за речни информационни услуги в Русе ще участват в семинара.

На 18 декември 2014 г. от 11,00 часа ще се състои и церемонията за откриване на Центъра за речни информационни услуги – част от системата БУЛРИС.

Припомняме, че изграждането на центъра за речни информационни услуги в Русе е част от дейностите, попадащи в обхвата на фаза 2, лот 1 от проект BG 161 PO 004-4.0.01-0003 „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС”. Проектът се финансира със средства на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. по приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища”. Бенефициент е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

Maritime.bg – Курс

Външно съдържание и реклама

Последни новини

Последни новини

Кап. Христо Христов: Моята нептунова поща още намира получатели по света

Какво го е накарало да използва нептуновата поща, за да хвърли в океана близо 60 стъклени шишета с писма и как  24 години по-късно  му се обаждат чак от Южна Африка, разказва