Божидар Чапаров: Пристанище Варна отчита печалба от 7 млн. лв. за годината, инвестираме 12 млн. през следващата

Доц. Божидар Чапаров, снимка: Строителство Градът
Доц. Божидар Чапаров, снимка: Строителство Градът

Пристанище Варна ще инвестира 12 млн. лв. през 2015 г. Не си позволяваме компромис с качеството на обслужване на клиентите, казва доц. Божидар Чапаровв в интервю пред Белчо Цанев и Кръстина Маринова от в-к „Стандарт

– Г-н Чапаров, с какви резултати приключвате 2014 г.? Какъв е обемът на обработените товари, размерът на приходите и печалбата?

– Нека започнем с това, че ние от „Пристанище Варна“ ЕАД изпращаме една динамична и определено успешна 2014 г. Остават ни по-малко от 5%, за да изпълним годишния си план за товарооборота, като разполагаме с пълна техническа и технологична готовност да направим това. Товарите са налични, имаме над 25 заявени плюс кораби на рейд. Създадена е организация за ускореното им обработване. За съжаление единствените условия, върху които като ръководство не можем да влияем, а само да се съобразяваме с тях, са атмосферните условия. Проливните дъждове от последните седмици оказват неблагоприятно влияние и възпрепятстват обработката на емблематичните за нас насипни товари. А категорично не можем да си позволим никакъв компромис с качеството на обслужване на клиентите, което винаги ни прави надежден и предпочитан партньор.

Очакванията ни са до края на 2014 г. да реализираме над 66,5 млн. лв. приходи. Така финансовият резултат преди облагане ще е около 7 млн. лв. Спрямо нашия Бизнес план за 2014 г. отчитаме нарастване на приходите с 10%, а на счетоводната печалба – с над 70%. Положителният финансов резултат е близо 40% по-висок спрямо този за 2013 г. Тези показатели могат да претърпят леки отклонения, но само в посока нагоре, и ще бъдат окончателни едва след счетоводното приключване на 2014 г.

Сериозно впечатление прави фактът, че при по-малък обем на обработени товари тази година регистрираме значително по-високи финансови резултати. Тава е така, защото ние като ръководство водим последователна политика, насочена към привличане на все повече скъпотарифирани проектни и транзитни товари, за сметка на нискотарифираните такива. И това е политика, която вече дава резултат.

От друга страна, прилагането на подобрени технологии за обработка на товарите и по-ефективната организация на работата също повишават възможностите ни за обработка.

– Какви инвестиции направихте и в какво?

– Работим целенасочено в съответствие с утвърдения Бизнес план за 2014 г. Следвайки възприетата политика и изпълнявайки Бизнес плана ние постоянно модернизираме технологиите за работа, като акцентираме върху обновяването на съществуващата и внедряване на нова, специализирана пристанищна техника. За пристанищни машини, съоръжения и други технически възли и агрегати през 2014 г. сме вложили около 5 млн. лв., а инвестициите в пристанищната инфраструктура са над 5,5 млн. лв. Те са вложени основно за рехабилитация на складови площи, пътища, кейови стени, водопроводи, ел. захранване, трафопостове, подстанции и друга пристанищна инфраструктура.
Целта на всяка наша инвестиция е подобряване на техническата годност и експлоатационните параметри при обработката на товари, кораби и сухопътни транспортни средства.

– Как посрещнахте вестта за закриването на проекта „Южен поток“, още повече че част от инвестициите бяха именно в техника за обслужване на товарите за газопровода?

– Принцип в нашата работа е да залагаме на коректност, качество и дългосрочни политики, а не на отделен клиент. Всеки клиент е еднакво важен за нас. Действително положихме много усилия, за да участваме в работата по проекта, но в никакъв случай не можем да определим спирането му като фатално за нашата работа. Политиката за развитие на „Пристанище Варна“ ЕАД е гъвкава и доказано жизнена. Ние сме адаптивни и готови да привличаме нови товари, които не противоречат на притежаваните от нас експлоатационни възможности. Двата терминала, които оперира компанията – „Варна изток“ и „Варна запад“, притежават удостоверения за експлоатационна годност, които ни дават възможност да обработваме насипни, генерални, наливни и опасни товари и контейнери.

Когато разработваме и реализираме политиката за техническо и технологично развитие на „Пристанище Варна“, ние предвиждаме закупуване на такава кейова и тилова техника, която е приложима за обработка на съществуващите и очакваните нови товаропотоци.

– Как гледате на прекратения конкурс за избор на проектант на новия Интермодален терминал, който ще е част от проекта за преместване на порт „Варна изток“ в квартал Максуда? Проектът за рехабилитацията на жп линията Русе – Варна също изпада от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“? Как ще се отрази всичко това на бъдещето на Порт Варна?

– Подобни въпроси ми се задават често. И ние с интерес очакваме развитието на процесите, свързани с реализацията на проекта за интермодален терминал, но не участваме пряко в тях. Съгласно действащата нормативна уредба за това отговаря ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ). Като оператор „Пристанище Варна“ участва в разработването на задание за проектирането на интермодален терминал „Варна“. Наши експерти бяха включени в процедури по разработване на документация за конкурс за избор на проектант. Като най-голям пристанищен оператор у нас ние подпомагаме нашия принципал и колегите от ДППИ в случаите, когато те ни поставят конкретни задачи. С нашия богат опит, практически и теоретичен потенциал винаги сме готови да подпомагаме развитието на пристанищната инфраструктура.

– Какви бяха загубите на дружеството от наводненията тази година?

– И двата пристанищни терминала – „Варна изток“ и „Варна запад“, са проектирани и построени с прилагането на обичайните за времето си пристанищни практики. Независимо от факта, че са влезли в експлоатация преди 109 години – „Варна изток“, и 40 години – „Варна запад“, те са пригодени за работа в екстремални ситуации. Нивото на пристанищната територия е 2 метра над нормалния воден стоеж в акваторията, така че в конкретната ситуация не отчетохме поражения от наводненията. Тук обаче искам да припомня, че наша подходяща тежка техника и работници буквално от първия момент се включиха и подпомагаха процесите по неутрализиране на последствията от водния потоп в кв. Аспарухово, а впоследствие – и в разчистването на района. Трябва също да подчертая, че това за нас е обичайна практика. И през летните бури, и през зимните виелици, снеговалежи и поледици, ние винаги се включваме за преодоляването на създадените екстремални ситуации и винаги сме в услуга на жителите и гостите на град Варна.

– Какви инвестиции планирате за 2015 г.?

– В съответствие с разработвания в момента Бизнес план, съобразно нашите проучвания и очаквания, за 2015 г. предвиждаме инвестиции от около 6 млн. лв. в пристанищна инфраструктура. Правим разчети и да инвестираме в пристанищна техника, съоръжения и др. около 6,5 млн. лв. Чрез в. „Стандарт“ искам да уведомя всички наши сегашни и бъдещи клиенти, че сме заложили закупуването и на още един мобилен пристанищен кран от последно поколение.

– Какво бихте искали да кажете на своите колеги и съграждани в навечерието на коледните и новогодишни празници?

– Преди всичко искам да изкажа своята лична благодарност към всички колеги за усилията, които положиха през 2014 г. Без всеотдайността на всеки от тях няма как да постигаме тези високи резултати. Искам да им пожелая много здраве и весели празници и да ги уверя, че най-големите успехи за „Пристанище Варна“ предстоят. На всички съграждани пожелавам успешна Нова година и ги уверявам, че и през 2015 г. „Пристанище Варна“ ще съдейства за развитието и просперитета на Варна.

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Кап. Иванов: Програма минимум – да разтоварим товара, за да избегнем екокатастрофата, план максимум – да…

Програма минимум - да разтоварим товара, за да избегнем екокатастрофата, план максимум - да изтеглим кораба. Това заяви пред медии кап. Венцислав Иванов, изпълнителен директор

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент