Инж. Петър Драгошинов: Каботажното плаване по река Дунав има нереализиран потенциал

petar-dragoshinov

Усилията ни през 2015 г. ще бъдат съсредоточени в развитието основно на терминал Русе-изток, тъй като той е най-голямото товарно пристанище в Българския участък на р. Дунав с капацитет и благоприятни перспективи, заяви пред kmeta.bg инж. Петър Драгошинов, изпълнителен директор на „Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД. Според него това е един от стратегическите приоритети на дружеството, които включват поддържане и подобряване на финансово-икономическите резултати, увеличаване на пазарния дял, повишаване на конкурентоспособността на фирмата. За постигането им са набелязани конкретни мерки за по-гъвкава търговска политика, закупуване на нова техника и оптимизиране на разходите в някои дейности.

Планира се изграждането на интермодален терминал в Русе Това би увеличило перспективите пред „Пристанищен комплекс – Русе“ ЕАД. Дружеството и към момента има възможност да предостави мултимодални решения на своите клиенти, така че може да има само интерес от популяризирането на комбинираните транспортни услуги. Изграждането на терминала ще способства за увеличение на трафика от контейнеризирани товари през Русе-изток.

Дружеството очаква да завърши годината с много добри финансови показатели. Нетната печалба за 2013 г. е била 490 хил.лв., а за 2014 г. се предвижда тя да нарасне над два пъти.

„За единадесетте месеца на 2014 г. в рамките на комплекса са обработени 593 хил. тона товари. Впечатление прави високият дял на насипните товари – те заемат 86% от съвкупния товарооборот на дружеството. С добри темпове през годината се обработваха въглища, кокс, торове, глина”, обясни инж. Драгошинов. През есенните месеци са се увеличили и обемите зърнени храни – товари, чиято обработка в последните години е трайно пренасочвана по море, поради липсата на традиционните проблеми, характерни за плаването по Дунав. По отношение на генералните товари (14% от общия товарооборот) и през 2014 г. с най-висока обработка е била групата на металите и тази на машините и техниката.

Според инж. Драгошинов в последните години терминал Русе-изток се е обособил като регионален център за претоварване и складиране на селскостопански машини и техника. Като ново събитие за 2014 г. дружеството отбелязва стартиралата обработка на контейнери през втората половина на годината.

Традиционно дружеството изпълнява инвестиционните си проекти със собствени средства. Спецификите на пазара и нуждите на контрагентите карат компанията да планира инвестиции в ново поколение специализирани машини и техника. Така се очаква да се повиши конкурентоспособността, тъй като ще се разшири гамата от предлагани услуги и срочността за тяхното изпълнение. „По отношение на използваната инфраструктура, ще продължим изпълнението на програмата за ремонт и рехабилитация на обектите, които имат нужда от обновяване. Планираме да увеличим и броя на закритите складове, към които има особено голям клиентски интерес в последните години” обясни инж. Драгошинов.

Основната цел на фирмата е да увеличи пазарния си дял. Задачата минимум пък е задържане на обемите от дейността такива, каквито са достигнати през 2014 г. „Следим с особено внимание развитието на руско-украинския конфликт, тъй като голяма част от предоставяните ни за обработка и складиране товари идват точно от Украйна. Ако процесът по добив на въглища и производството на метали там загуби ритъм, това ще повлияе изключително силно върху пазара и ще промени транспортните схеми за доставка на такива товари до страната ни. Нашето желание е да балансираме структурата на товарооборота си така, че той да ни донесе възможно най-висок финансов резултат”, казва инж. Драгошинов.

Според него има изключително широк хоризонт за развитие на транспортните функции на р. Дунав, особено за Долен Дунав и най-вече за търговското корабоплаване. Реката може да стане еднакво достъпна през цялата година, ако се изгради комплекс от хидротехнически съоръжения. Това би привлякло много по-широк кръг участници в логистиката и превоза на товари към българските речни пристанища.

„Водният транспорт продължава да няма аналог по отношение на своята ниска себестойност и щадящия ефект върху околната среда. В българския участък на Дунав има нереализиран потенциал по отношение на каботажното плаване, което да обслужва превоза на пътници. Анализираме възможността за осъществяване и на такъв проект”, казва инж. Драгошинов.

Снимка: Kmeta.bg

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Завърши участието на фрегата Дръзки в операцията на НАТО по морска сигурност „Sea Guardian”

След завършване на участието си в операцията на НАТО по морска сигурност „Sea Guardian” в Средиземно море, фрегата „Дръзки” се присъедини към Втората постоянна група на НАТО –

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент