ИХБ увеличи инвестициите си в Булярд, Булпорт и Одесос

Фото: www.niki-zlatev.blogspot.com
Фото: www.niki-zlatev.blogspot.com

Индустриален холдинг България увеличи инвестицията си в „Булярд корабостроителна индустрия“. Вчера в Търговския регистър е било вписано увеличението на капитала от 900 000 лв. на 63 663 115 лева, чрез издаването на 62 763 115 броя нови акции с номинална и емисионна стойност 1 лев, които да бъдат придобити от „Индустриален холдинг България“ АД срещу извършването на непарична вноска в капитала. В резултат на участието си в увеличението на капитала на „Булярд корабостроителна индустрия“ ЕАД, Индустриален холдинг България АД придоби пряко 98,59 % от капитала на дружеството.

Maritime.bg припомня, че в началото на месеца Индустриален холдинг България увеличи инвестициите си в други две дружества от портфолиото си в морския бизнес.

КЛВК АД, дъщерно дружество на ИХБ увеличи инвестицията си в Булпорт логистика АД. В резултат на сключената сделка, КЛВК АД придоби 9 641 078 броя обикновени акции с право на глас, представляващи 49% от капитала на Булпорт логистика АД. С това участието на КЛВК АД достига 97.96% от капитала на Булпорт логистика АД, като същото придобива качеството на 100 % дъщерно дружество на холдинга.

Също от началото на месеца ИХБ увеличи инвестицията си в асоциираното си дружество Одесос ПБМ АД. Холдингът придоби 1 584 000 броя обикновени акции с право на глас, представляващи 30% от капитала на Одесос ПБМ АД. С това участието на Индустриален холдинг България АД достига до 60% от капитала на Одесос ПБМ АД и холдинга придобива контрол над дружеството.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Намалял е броят на инцидентите в морската индустрия за последното десетилетие

Новите дигитални системи и подобрените технологии при строителството на плавателни съдове, строгият регулаторен надзор и подобрената култура на безопасност са допринесли за

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент