Режат квотата ни за улов на калкан

Европейската комисия публикува на сайта на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ своето предложение за възможностите за риболов във водите на ЕС в Черно море през 2012 г. Комисията предлага на България и Румъния да намалят за пореден път количествата на техните уловите от калкан с 15 (петнадесет) % и да ги сведат до 74 (седемдесет и четири) тона.

Комисията предлага цитираното количество да бъде разпределено по равно между двете страни. С други думи, ако на Съвета на министрите през декември не настъпят промени, българските рибари ще могат да разчитат на улови, които не трябва да надхвърлят 37 (тридесет и седем) тона.

За трицоната, Комисията предлага да се запази непроменена квотата на ЕС от 2011 г. в размер на 11 475 тона.

Националните квоти за трицона на България и Румъния трябва да бъдат установени в съотношение 70 % за България и 30% за Румъния от общата квота на ЕС, или България може да разчита на 8 032,5 тона улов на цаца през 2012 г.

Предложението на Европейската комисия взема под внимание съвета на Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР).

Предложението на ЕК ще бъде обсъдено от министрите на държавите-членки в Съвета по земеделие и рибарство през декември 2012 г. и едва тогава ще бъдат известни окончателните цифри.

Съгласно препоръката на работната група за Черно море в НТИКР за 2012 г., калканът е обект на свръхулов и ОДУ трябва да се намали до възможно най-ниско равнище. Подчертава се, че липсата на адекватни мерки срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов на калкан в България, Румъния и Украйна дискредитират данните от официалната статистика и водят до заключението, че действителните улови са значително по-големи. / Рибарство.ЕС

maritime.port.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

Намалял е броят на инцидентите в морската индустрия за последното десетилетие

Новите дигитални системи и подобрените технологии при строителството на плавателни съдове, строгият регулаторен надзор и подобрената култура на безопасност са допринесли за

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент