Обезпечават сигурността на транзитните контейнери в Пристанище Варна

port-vn-press

setracon-logo
Варна, 13 март 2015 г.

„Пристанище Варна“ ЕАД се включи в изпълнението на проект „SEcuring TRansit CONtainers” (SETRACON), който се финансира от Европейския съюз чрез Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013” и с национални средства. Бенефициент по проекта е Солунски технологичен институт „Александър”, Гърция, а партньори по проекта са: Пристанище Александруполис от Гърция, „Пристанище Варна“ ЕАД от България и „Национален Морски Университет“, гр. Одеса от Украйна.

Общата стойност на проекта е 532 785 00 евро, 479 506,50 евро от които представляват финансиране от страна на ЕС (90 % от стойността на проекта).

Общата цел на проекта е „подобряване проследяването на контейнери, чрез систематичен подход и стандартизирани процедури за сигурност, които обезпечават автоматично и в реално време идентифициране и проследяване на запечатани контейнери по време на транспортирането им между различни контейнерни терминали”, като същият се очаква да доведе до резултати като подобрена прозрачност и оптимална обработка на информацията, свързана с мониторинга, управлението, надеждността и сигурността на контейнерите, задълбочаване на регионалното сътрудничество в басейна на Черно море и създаване на обща рамка за сътрудничество по линия на мониторинга и сигурността на контейнерите в Черноморския басейн.

Проектът включва изпълнението на следните групи дейности: дейност 1 „Разработване на уеб приложение за проследяване и внедряване на процедури за сигурност за движението на контейнери”, дейност 2 „Пилотно „пускане“ и оценка на разработеното уеб приложение”, дейност 3 „Публичност на проекта”, дейност 4 „Управление и координация на проекта”.

На 11 февруари 2015 г. в гр. Александруполис, Гърция се проведе първата среща за „Пристанище Варна“ ЕАД като ENPI партньор по проекта, на която бяха определени конкретните дейности и задачи, които следва да бъдат изпълнени от страна на партньора.

„Пристанище Варна“ ЕАД стартира изпълнението на група дейности 3 „Публичност на проекта”, за която е отговорен и която включва разработването на комуникационен план, публикуването на прес-съобщения, дизайн и печат на брошури, дизайн и печат на постери, организация на финална конференция във Варна. Заинтересованите страни ще бъдат допълнително информирани за организирането на предстоящите събития по проекта.

port-vn

Последни новини

Последни новини

Министър Алексиев прие от името на България председателството на ТРАСЕКА

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев прие от името на България, председателството на Междуправителствената комисия ТРАСЕКА за

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент