Реформа в Морска администрация: Нова дирекция поема търсенето и спасяването

morska-administraciyaАварийно-спасителната дейност да се обособи в нова самостоятелна структура под шапката на ИА „Морска администрация“. Това се предлага в проект на постановление на Министерски съвет за нов устройствен правилник на агенцията, сочи справка на Maritime.bg.

Идеята е в ИАМА да бъде създадена нова главна дирекция, самостоятелно звено, която да осъществява функциите в сферата на аварийно-спасителните дейности на море. Сред тях са търсенето и спасяване на човешки живот на море и във вътрешните водни пътища, оказване помощ на търпящи бедствие в морските пространства и във вътрешните водни пътища на страната кораби и самолети и борба с нефтените разливи и другите замърсявания на околната среда от кораби.

Предлага се местоположението на главната дирекция да бъде в град Варна, с териториални подразделения в Бургас и Русе. По този начин ще бъде изградено функционално звено, пряко ангажирано с проблемите на търсенето и спасяването във вътрешните водни пътища и борбата със замърсяването на речната околна среда от кораби.

От „Морска администрация“ искат още да бъдат закрити съществуващите в момента две дирекции от специализираната администрация, разположени в София – дирекция „Европейски съюз, международни отношения и проекти” и дирекция „Инспекционна дейност”, и създаване на дирекция „Пристанища и пристанищни услуги” и дирекция „Международни и национални регулации на корабоплаването” при намаление на общия числен състав на служителите в тях. Предлаганата промяна ще доведе до прехвърляне на основната част от функциите по направления „Контрол на корабоплаването и регистър на корабите” и „Квалификация и регистрация на морските лица”, извършвани до този момент от дирекция „Инспекционна дейност”, към териториалните дирекции във Варна, Бургас, Русе и Лом.

Работата на структурните звена от специализираната администрация в София ще бъде изцяло съсредоточена върху сътрудничеството със специализираните международни организации и съответните специализирани структури на Европейския съюз в областта на корабоплаването и пристанищата и върху работата по въвеждане на изискванията на Европейското право и международните договори, по които България е страна, в областта на водния транспорт. Единственото изключение от този принцип е свързано с дирекция „Пристанища и пристанищни услуги”, доколкото действащото законодателство отрежда на Изпълнителна агенция „Морска администрация” ролята на звено, което организационно и технически подпомага министъра на транспорта и министъра на регионалното развитие в дейността по устройственото планиране на пристанищата и специализираните пристанищни обекти. В същото време, обаче, с обособяването на самостоятелна дирекция „Пристанища и пристанищни услуги” се цели и да се постави акцент върху тази част от дейността на агенцията, в синхрон с дългосрочната стратегия на Европейската комисия в подкрепа на устойчивия растеж в морските отрасли като цяло и с оглед изпълнението на задълженията на страната ни в областта на интегрираната морска политика и морското пространствено планиране.

Предстои и вътрешно преструктуриране на териториалните дирекции с оглед изпълнение на възложените им функции по направления „Контрол на корабоплаването и регистър на корабите”, „Квалификация и регистрация на морските лица” и „Екологичен контрол” и оптимизация на работата на персонала в общата администрация.

Реформата в Морска администрация предвижда оптимизиране на дейностите по контрол на трафика и входно-изходен контрол на корабите, плаващи по вътрешните водни пътища на Република България и посещаващи речните пристанища, по възприетия модел за морските кораби и пристанища е свързано с прехвърляне на дейността по денонощно наблюдение на корабоплаването и координиране действията на корабите.

Подобна промяна става възможна поради обстоятелството, че вече е изградена и започна да функционира българската система за речни информационни услуги БУЛРИС. Предлаганата промяна е в съответствие с разпоредбите на Кодекса на търговското корабоплаване и Закона за морските пространства, съгласно които услугите по управление на корабния трафик по вътрешните водни пътища на Република България са възложени на ДППИ, а на Изпълнителна агенция „Морска администрация” са отредени само контролни функции в тази област.

Действащият в момента Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, който се предлага да бъде отменен, съдържа разпоредби, чрез които са въведени за първи път в българското законодателство изискванията на директива на Европейския парламент за спазването на изискванията за държавата на знамето. В предлагания нов устройствен правилник на агенцията тези текстове са запазени като са поставени на систематическото им място. Едновременно с това предлаганият проект на нов устройствен правилник на агенцията съдържа мерки за прилагане на редица други регламенти.

От Морска администрация уточняват, че промените в организацията на работа имат две основни цели. Децентрализиране на част от дейността, чрез прехвърляне на функции от дирекциите от специализираната администрация в София към териториалните дирекции на агенцията и оптимизиране на дейностите по контрол на трафика и входно-изходен контрол на корабите, плаващи по вътрешните водни пътища на Република България и посещаващи речните пристанища, по възприетия модел за морските кораби и пристанища.

Структурните промени са резултат от извършения функционален анализ на дейността на Изпълнителна агенция „Морска администрация” и предвиждат реорганизация на дирекциите от специализираната администрация в съответствие с идентифицираните основни функционални направления – „Аварийно-спасителна дейност”, „Контрол на корабоплаването и регистър на корабите”, „Пристанища и пристанищни услуги”, „Международни организации и Европейски съюз”, „Квалификация и регистрация на морските лица” и „Екологичен контрол”.

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Морският бизнес в САЩ е в ступор от избора на Байдън за шеф на Морската администрация

Президентът на САЩ Джоузеф Байдън предлага контраадмирал о.р. Ан Филипс за директор на Морската администрация. Предстои нейната кандидатура да бъде одобрена от Сената. В

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент