Система оценява работещите в Пристанище Бургас

3-300x201Специална система ще оценява компетенциите на работещите в „Пристанище Бургас“. Системата „MyCompetence” бе представена пред служителите в пристанището.

Системата е разработена по европейски проект от Българска стопанска камара.

Срещата със служителите на бургаското пристанище се осъществи по съвместна инциатива на Националния център за оценка на компетенциите и изпълнителният директор на пристанището Диян Димов.

Разработката дава възможност на работадателите да оценят реално възможностите на работниците и служтелите на база необходимите компетенции за определен вид професия и длъжност. Създадени са компетентностни модели за различни видове сектори и длъжности. Системата е изключително полезна в областта на професионално развитие, управление на човешките ресурси, при подбора на кадрите. Компетенциите не са само наученото в университетите, а включват в себе си знанята, уменията и желанието да приложиш тези знания и умения в сферата, в която работиш, обясни представящият проекта.

Системата дава възможност всеки, който желае сам да направи самоценка на своите компетенции, да открие дефицитите и да намери път да преодолее тези дефицти, чрез определено обучение.

Същевременно работодателите също имат възможност да правят тестове за нивото на компетенциите на служителите и работниците, да научат какво ги мотивира да работят  и да се развиват в дадената професия.

Информационната система „MyCompetence”  дава възможност да се направи сравнение и с изискванията на европейския стандарт за дадената длъжност „ЕSСO” и след направени тестове да се издадат сертификати за притежаваните компетенции. Ползването на Информационна система за оценка на компетенциите е безплатно, като тя  предстои да се разширява, обхващайки все повече сектори, професии, длъжности.

Изпълнителният директор на Пристанище Бургас Диян Димов благодари на ръководителя на Националния център  за оценка на компетенциите Томчо Томов за представянето на възможностите на системата и за нейното използване. Димов изрази готовност „Пристанище Бургас” ЕАД да се  включи в разширяване обхвата на системата по отоношение разработването на компетенции, необходими в сектор морски транспорт и в частност пристанищна дейност.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Хутите: Целият екипаж на кораб GALAXY LEADER е осигурен с всичко нужно

На снимката са капитанът на кораба, старши помощник-капитанът и дипломатически представител. От съображения за сигурност, част от изображението е замъглено. Целият екипаж на

Пристанищата на ЕС претоварват огромни количества руски газ за трети страни

Европейският съюз се стреми да ограничи употребата на руски газ след нахлуването на Руската федерация в Украйна. Анализ на Института по енергийна икономика (IEEFA) обаче отчита

Променени тарифи за пристанищните такси създадоха напрежение в морската индустрия

Без нужното обществено обсъждане е изменена тарифата за събираните такси от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура". Това пише в писмо до транспортния министър