Военноморските сили днес: Недостиг на финансови и материални ресурси

fregata-drazkiСъстоянието на корабите от състава на Военноморските сили не е добро. Това става ясно от доклад за състоянието на въоръжените сили на Министерството на отбраната, сочи справка на Maritime.bg.

„Поради ниските финансови квоти за капиталови разходи през последните години, не се изпълняват полагащите се съгласно действащите нормативни документи регламентни прегледи и ремонти на корабите въоръжението и техниката. Част от тях се експлоатират с отстъпление от тактико-техническите изисквания на предела на техническите им възможности“, се казва в доклада на военното министерство.

През последните години не са извършвани и необходимите технически прегледи, регламентни работи и ремонти на част от боеприпасите (ракети, торпеда, мини). В рамките на осигурените финансови средства, приоритетно са изпълнявани прегледите и ремонтите на корабите, участващи в международни учения и на декларираните сили.

Комуникационно-информационната система на Военноморските сили функционира на базата на широк спектър на старо аналогово и ново цифрово оборудване. Част от късовълновите и ултракъсовълновите радиосредствата не отговарят на съвременните стандарти. Липсата на запасни инструменти и принадлежности и финансови средства за ремонт, затрудняват значително техническата експлоатация и поддръжката на техниката. Аналоговите системи са физически и морално остарели и се налага тяхната подмяна с нови, модерни комуникационно-информационни системи.

В края на 2014 г. на Съвет по въоръженията бяха приети две технически спецификации за ремонт и поддръжка на радиостанциите „Харис“ на Военноморските сили и за ремонт и поддръжка на интегрирани комуникационни системи на фирмата „Талес”. Това ще позволи да се стартират обществените поръчки за осигуряване на необходимите ремонт и поддръжка.

Остава проблемът с осигуряването на собствен крипто-модул за обмен на класифицирани данни за морската и въздушна обстановка в реално време по стандартите на НАТО за системата LINK 11 за фрегатите тип Е-71. Към момента на тези кораби се използва крипто модул, получен за временно ползване от Военноморските сили на Кралство Белгия. При неосигуряване на собствени криптографски средства в краткосрочен план, се поставя под съмнение участието на фрегатите от клас Е-71 на Република България в учения и операции на НАТО и Европейския съюз и изпълнението на съюзните ангажименти

От военното министерство обаче уточняват, че се планира придобиване и логистична поддръжка на два-три многофункционални модулни патрулни кораба, като в междинния период до привеждането им в оперативна готовност, се запазят способности на старите кораби.

Усилията на Военноморските сили през миналата година са били насочени за осигуряване на тактическите учения и участието на корабите в националното военноморско учение с международно участие „БРИЗ 2014”, подготовката и участието на фрегата „Верни” в операция “Active Endeavour” в Средиземно море, подготовката и участието на базов миночистач “Прибой” в състава на втората постоянна тактическа група на НАТО SNMG2 и сертифицирането на Командването на Военноморските сили.

От доклада става ясно още, че са изпълнени заложените мероприятия по реорганизация на три военни формирования. На база на анализ са изготвени предложения за оптимизиране на структурата на Военноморските сили.

Със затруднения е продължила дейността по изпълнението на новия пакет „Цели за способности 2013“ на НАТО. Финансови средства за това не са отпуснати, поради преструктурирането на бюджета в началото на 2014 г. От пакета цели се изпълняваха предимно такива, свързани с подготовка на силите.

Ограниченият бюджет е наложил нулево финансиране на две цели и разсрочване на изпълнението на останалите осем цели, възложени на Военноморските сили за изграждане и развиване в периода 2014 – 2028 г.

Декларираните сили са поддържали готовност за изпълнение на ангажиментите на България към колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС в условията на ресурсни ограничения. Подобно на останалите видове въоръжени сили, недостатъчните разходи за отбрана на страната (и като процент от брутния вътрешен продукт, и като паричен обем), предизвикват дисбаланс в нивата на направленията на разходите и в бюджета на Военноморските сили, особено в частта за капиталови разходи. Поради тази причина, логистичното осигуряване и поддръжка на мероприятията по подготовката и ежедневната дейност се извършваше в условията на недостиг на финансови и материални ресурси.

През последните години не са извършвани необходимите планови профилактични прегледи и ремонти на корабите, въоръжението и техниката, а основно са отстранявани възникнали неизправности по тях. В резултат на това, основен проблем в подготовката на Военноморските сили е техническото състояние на корабите. Технически неизправности по материалната част са довели до отмяна на учения. Липсата на финансови и материални средства ограничи възможността за провеждане на учения на море. Поради това, корабите имат плаване на море значително под установените национални изисквания и съюзни стандарти.

Изпълнението на националните програми е 12-23%, а за стандартите на НАТО е между 12 и 43%.

Задълбочаването на тези проблеми може да доведе до загуба на вече изградени способности.

Ограничени остават способностите за изпълнение на разузнавателни задачи в съвременната среда на сигурност. Изграждането на съвременни способности за разузнаване е свързано със значителни финансови ресурси в дългосрочна времева рамка. Планираната сертификация на минен ловец “Цибър” отново беше отложена. През 2014 г. беше извършен основен ремонт, доставка и монтаж на газотурбинни двигатели за кораба. Забавянето на ремонта наложи поредно отлагане на сертификацията на кораба за 2015 г. Планира се минен ловец „Цибър” да започне да поддържа установената оперативна готовност в началото на 2016 г.

Целият доклад за състоянието на въоръжените сили можете да видите тук

Maritime.bg – България / ВМС

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ПРИЗНАВА, ЧЕ ФЛОТЪТ НИ Е В ПЛАЧЕВНО СЪСТОЯНИЕ

Posted by Maritime.bg on Tuesday, 7 April 2015

Последни новини

Последни новини

Министър Алексиев прие от името на България председателството на ТРАСЕКА

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев прие от името на България, председателството на Междуправителствената комисия ТРАСЕКА за

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент