Без разходки с лодки по р. Ропотамо

ropotamoropotamoДиректорът на РИОСВ – Бургас издаде за прилагане на принудителна административна мярка – незабавно спиране на всички дейности за предлагане на туристическа услуга „Разходка с лодка по река Ропотамо“ в резерват „Ропотамо”, извършвани от „Венис Марина” ЕООД. Дружеството е поканено да освободи резерват „Ропотамо” и да предаде всички обекти – предмет на договора.

С решение № 4494 от 22.04.2015 г. по административно дело № 6119/2014 г. на Върховен административен съд е оставено в сила решение № 281 от 28.02.2014 г. постановено по административно дело № 2268 по описа за 2012 г. на Административен съд-Бургас.

С решението е отменено решение № РД-106/02.20.2012 г. на Директора на РИОСВ-Бургас за откриване на конкурс за възлагане на туристическа дейност с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват „Ропотамо”. В тази връзка, Договор с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват Ропотамо”, сключен между РИОСВ-Бургас и „Венис Марина“ЕООД, е нищожен.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Няма непосредствена опасност за крайбрежието ни от взривяването на „Каховка“

Във водите на Черно море в района на Одеса постъпва вода от р. Днепър след взривяване на стената на яз. Каховка. Акт, за който взаимно се обвиняват Русия и Украйна. През

Подводният риф при нос Шабла върху карти на Гаетано ди Палма и Ал. Конрад от 1811 и 1828 година

Отсечка от картата „Карта на по-голямата част от Турция в Европа“ на Гаетано ди Палма от 1811 г. с част от западния бряг на Черно и подводният риф при нос Шабла (Cap Chabla).