Сензори ще следят състоянието на морската вода във Варненски и Бургаски залив

Снимката е илюстративна.
Снимката е илюстративна.
Сензорни станции, които ще подават в реално време данни за състоянието на морската вода, ще бъдат обособени в акваторията на Варненски и Бургаски залив. Устройствата, които ще следят основни метеорологични и хидрологически параметри, ще заработят като част от реализирането на проекта „Подробен мониторинг на морската вода“. Това каза директорът на Института по океанология към БАН проф. Атанас Палазов, който е и ръководител на проекта.

Повърхностната част от станцията, която ще бъде под форма на буй, заедно с дънната част на станциите, която ще бъде поставена на дълбочина между 20-30 метра, ще подават информация за скоростта и посоката на вятъра, проводимостта и плътността на водата, разтворен кислород и други. Информацията ще се предава в реално време. Освен за мониторинг на морската вода тя ще може да послужи и за нуждите на корабоплаването.

Като част от проекта ще бъдат извършени и 12 експедиции за набиране на проби от вода, които да бъдат подложени на химичен анализ чрез закупена по проекта специална апаратура, с каквато до момента институтът не е разполагал. Като резултат ще бъде създадена специална лаборатория за анализ на приоритетни вещества и специфични замърсители в морската вода. Това са тежки метали, органични замърсители, токсични вещества. Те влияят директно върху здравето на човека.

„Става дума за 35 различни показателя, които дори в изключително ниска концентрация, в която се срещат, са вредни за човека. Трудни са за определяне. Необходима е специална апаратура, специалисти и лаборатория, където да се извършат изследванията и анализът.“, посочи проф. Палазов, цитиран от Moreto.net.

До този момент у нас е правена оценка на екологичното състояние на морските води, но не и пълна и реална оценка за химичното състояние на водите. Проектът „Подобрен мониторинг на морските води“ ще даде възможност това да се промени и да се набави нужната информация, която след това да бъде вкарана в една обща инфромационна система.

Проектът е с продължителност 13 месеца. Стартирал е през март. Стойността му е 2.255 млн. евро. Бенефициент е Институтът по океанология към БАН, а партньори в изпълнението са Басейнова дирекция „Черноморски район“, както и Норвежкият институт за водни изследвания.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини