Седем кандидата за модернизация на Магазия 1 в Пристанище Бургас

magaziyaОбщо седем оферти са подадени в обявената от ДП „Пристанищна инфраструктура“, клон териториално поделение Бургас, обществена поръчка за инженеринг за обект „Модернизация на сграда Магазия 1“ на терминал Изток 1 на пристанище Бургас. Прогнозната стойност на поръчката е 4 200 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнението й – 480 дни.

В регламентирания срок оферти са подали ДЗЗД ТФС, ДЗЗД „Магазия инженеринг“, консорциум „Щрабаг – Гебуплан, Магазия 1, Пристанище Бургас“, Консорциум „Планекс – Архлайн – Порт Бургас“, „Морска зона“ ДЗЗД, „Техноимпортекспорт“ АД и „Аква систем“ АД. При отварянето на офертите заради пропуски в документацията или неспазване на условията за подаването й от процедурата бяха отстранени консорциум „Планекс – Архлайн – Порт Бургас“ и „Аква систем“ АД, предаде Градът.

Офертите на останалите участници в процедурата ще бъдат оценявани според следните критерии: техническо предложение за проектиране, срок за изработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, работна програма за изпълнение на строителството и предлагана цена за изпълнение на договора.

Сградата на Магазия 1 (през годините използвана за склад за зърно, фураж и др.) е разположена в северната част на източния вълнолом, при 3-то и 4- о корабни места. Строена е през 1903 г. и е една от най-старите постройки на територията на пристанището. Сградата е едноетажна, двукорабна, с метална нитована конструкция, която е с историческа стойност. Реконструкцията на сградата е част от концепцията за отваряне на града към морето, или т. нар. проект „Супер Бургас“.

В реализацията на първия етап на Зоната за обществен достъп на територията на пристанище Бургас–изток е предвидено превръщането на съществуващата сграда на Магазия 1 в морски център с изложбени, атракционни и образователни функции, както и с функция на морска гара за каботажно плаване. Според действащия ПУП се предвижда запазване на петното на застрояване и евентуално надстрояване. Желанието на възложителя е новата сграда да запази обема и формата на старата, без да се надстроява. В архитектурно отношение изискванията към проекта включват запазване на характерния силует, реставриране и експониране на запазените части на уникалната метална конструкция. Образът, който трябва да се постигне, да е лаконичен, ясен, съвременен, в съчетание с пристанищния характер на околното пространство.

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Секретен доклад във Великобритания: 55 китайски подводничари загинаха при инцидент

Най-малко 55 китайски подводничари са загинали на борда на подводница, твърдят медии във Великобритания, които цитират секретен доклад на Кралските Военноморски сили.

Бургас посреща MedCruise

Бургас ще бъде домакин на 63-та Генерална асамблея на Асоциацията на средиземноморските круизни пристанища – MedCruise. Асамблеята ще се проведе в периода 10 - 13 октомври

ДФЗ изплати над 2,7 млн. лева на бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014–2020

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати през септември 2 702 599,59  лв. на бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.