Предприети са всички действия за поддържане на фарватера по р. Дунав

2015.05.20 - Board of Directors 015Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) инж. Павлин Цонев взе участие в среща на Борда на директорите на организациите-партньори по проект NEWADA duo в Белград. По време на срещата се подписаха споразумения за поддръжката и бъдещата работа на FIS-portal (FIS – Fairway Information Services). Този портал предоставя подробна и леснодостъпна информация по отношение на плавателния път на река Дунав във всеки един негов участък. Данните там постъпват непрестанно от всяка администрация-партньор и потребителите имат свободен достъп до целия набор от информация, съобщиха пред Maritime.bg от ИАППД.

Страната, която се ангажира да следи техническото състояние на портала е Унгария, а всички останали държави партньори се споразумяха относно навременния обмен на актуални данни за плавателния път и честотата на актуализиране на информацията.

Fairway Information Services (предоставяне на информационни услуги за фарватера) се реализира успешно по проект Newada duo по Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013.

Значителен резултат от изпълнението на проекта е институционализирането на т. нар. Борд на директорите на речните администрации от страните – партньори. Бордът е колективен орган и в него участват всички ръководители на институциите – партньори.

Работата на борда продължава и след приключването на Newada duo, тъй като е ефикасен начин за сътрудничество между администрациите по река Дунав. По време на заседанията, които провежда бордът, се дискутират въпроси, свързани с управлението на инфраструктурата на водния път (вкл. изследване на речното дъно, работи по поддържане на плавателния път, обозначаване), извършва се обмен на експерти, опит и знания между страните.

При участие в срещата в Белград инж. Павлин Цонев представи изпълнението на задачите през 2014 г., както и изпълняваните от агенцията проекти. Той докладва, че българската страна е извършила нужните периодични измервания за проучвания и са предприети необходимите действия за поддържане на фарватера, както и през по-голямата част от годината в критичните участъци са гарантирани габаритите на плавателния път за осигуряване на безопасно корабоплаване и др. индикатори.

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Министър Алексиев прие от името на България председателството на ТРАСЕКА

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев прие от името на България, председателството на Междуправителствената комисия ТРАСЕКА за

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент