Разширява се акваторията за опазване на китоподобните бозайници


Предстои Народното събрание да ратифицира измененията на Споразумението за опазване на китоподобните бозайници в Черно море, Средиземно море и прилежащите зони на Атлантически океан, приети на Четвъртата среща на страните по Споразумението, провела се в Монако в периода 9-12 ноември 2010 г.

Промените се отнасят до включването на нови акватории, попадащи под юрисдикцията на Португалия и Испания.

Изменението е предпоставка за прилагането в по-голяма акватория на мерки за предотвратяване на отрицателните въздействия върху видовете китоподобни бозайници и осъществяването на действия за опазването на популациите и хабитатите им.

maritime.port.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

Доставяме високоспециализирани средства за отстраняване на експлоатационни и аварийни замърсявания

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на