50 младежи придобиха знания за нови технологии при експлоатацията на РИС системите

korabi-dunav-eРезултатите по проекта „формиране на адекватни компетентности за работа с нови технологии и в конкурентна среда“ бяха представени вчера на заключителна пресконференция от ръководител-проект Живко Петров и координатор Лора Ковачева. Стойността на проекта е 218 239,30 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Водещ партньор по проекта е русенската фирма „Интернационални Морски Технологии“ ЕООД. фирмата е основана през 1990 година под името Русе Радар, а през 1996 година е регистрирана „Интернационални Морски технологии“ ЕООД. Партньор по проекта е белгийската IT компания Periskal Group.

Тя е специализирана в Речните Информационни Услуги и софтуер за навигация за речното корабоплаване в Европа и за риболовни плавателни съдове.

Общата цел на проекта е проучване на европейски модели и иновативни практики за придобиване на специфични знания и умения при въвеждането на нови технологии при експлоатацията на РИС системите за осигуряване на устойчива заетост в сектор вътрешен воден транспорт. Сред целите, които постига проектът, е изграждане на партньорство и обмяна на знания и опит между белгийски и български партньори, а също и повишаване на осведомеността и разпространение на иновативни модели и практики от опита на Белгия по отношение на дигиталните компетентности. Придобиването на нови знания и умения и повишаването на квалификацията на работната сила ще спомогне за по-бързото приспособяване към технологичните промени, по-висока производителност и конкурентоспособност, които водят до разкриването на нови работни места.

Дейностите по проекта са насочени към 50 младежи до 29-годишна възраст, сред които има студенти, и лица над 50-годишна възраст и към 5 малки и средни предприятия и 3 институции, работещи в сферата на водния транспорт, образователни и обучителни институции.

В рамките на проекта са посетени две организации в Белгия и е разработен сборник с добри практики за експлоатация и поддръжка на РИС системата в сферата на дигитализиране на работни процеси от Белгия и ЕС. Разработени са още техническо ръководство с иновативни тенденции в развитието на РИС услугите в европейските страни, ръководства за обучение по експлоатация и поддръжка на РИС системата и учебно помагало за задълженията на персонала при предоставянето на услуги за намаляване на бедствията в България. Проведени са обучения в Белгия и в България на представители от целевите групи и служителите на ИМТ ЕООД. Издадените ръководства и учебни помагала по проекта ще се използват за работа с РИС системата, както и за обучение. Бе проведена и конференция в Русе за ролята на човешкия фактор при предоставяне на услуги на РИС, обясни на пресконференцията ръководителят на проекта Живко Петров. / в-к „Бряг“

*ръководителят на проекта не е изпълнителният директор на ИАМА

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Министър Алексиев прие от името на България председателството на ТРАСЕКА

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев прие от името на България, председателството на Междуправителствената комисия ТРАСЕКА за

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент