Представят най-съвременните софтуерни средства в корабостроенето и кораборемонта

AVEVA-ship-ModelНай-съвременните софтуерни средства за проектиране, дизайн, симулации и визуализации за корабостроенето и кораборемонта от SSI ShipConstructor и Autodesk ще бъдат представени във Варна на 18 юни, съобщиха пред Maritime.bg от Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт (БНАКК).

В продължение на практиката на БНАКК да представя на своите членове и партньори последните новости в бранш „Корабостроене и кораборемонт“, сдружението и фирми „SSI“ Ltd, „Autodesk“ Ltd, „КАД Пойнт“ ООД и „БиЕмДжи Дейта“ ООД организират Международен форум, по време на който ще бъдат представени, демонстрирани и обсъдени най-съвременните софтуерни средства за цифрово конструиране на кораби, концептуален дизайн, дигитални прототипи, симулации, инструментални диаграми, планиране и управление на работните потоци с ShipConstructor и продуктите от Autodesk.

Решенията, които ще бъдат представени на форума намират приложение в корабостроенето, кораборемонта, военната промишленост, малотонажното корабостроене, офшорните дейности, корабното машиностроене, корабната електротехника, корабните системи и механизми, вътрешното обзавеждане, съдове под налягане и др.

По традиция, форумът ще премине в традиционен коктейл, по време на който участниците ще могат да обменят мнения по различни въпроси и изнесените презентации.

programa
Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини