Ден на отворените врати в Института по океанология във Варна

НИК "Академик"
НИК „Академик“

Денят 8 юни, е определена за Световен ден на океана по инициатива на участниците в Конференцията на ООН за околната среда и развитието в Рио де Жанейро, Бразилия (3-14 юни 1992), и от тогава се празнува неофициално.

По случай Световния ден на океаните, Института по океанология към БАН ще отвори вратите си за гражданска дискусия по проблемите на световния океан и на Черно море, като част от него, на 8 юни 2015 от 14 до 16 часа.

Организацията на обединените нации признава Световния ден на океана за празник с резолюция A/RES/63/111 на Общото събрание на ООН от 5 декември 2008 г. и от 2009г. той започва да се празнува официално.

Това е ден, който насочва вниманието на хората по света към състоянието и проблемите на Световния океан, неговото опазване и чистота. Целта е хората по нашата синя планета да организират тържества, специални мероприятия, или други събития – за подкрепа на действията за опазване на океана, съобщават от Института.

Тази година темата на деня е „Здрави океани, здрава планета”.

Основните проблеми на световния океан са:

– Влиянието на климатичните промени, свързано с топенето на ледниците, повишаването на температурата на океанската вода и нивото на океана;

– Повишаването на киселинността на океанските води, следствие поглъщането от атмосферата на значително увеличените от човешката дейност емисии на въглероден двуокис;

– Пластмасовото замърсяване.

С помощта на научни семинари, пленарните сесии и изложби под егидата на Междуправителствената океанографска комисия към ЮНЕСКО, в главната квартира на ЮНЕСКО в Париж този ден ще събере учени, политици, гражданското общество и младежта, за да се идентифицират, чрез диалог, възможните действия и стратегии за смекчаване на изменението на климата и неговите социално-икономически въздействия.

Посланията ще подчертават съществена роля на океана за оцеляването на нашата планета и колко важно е едно „амбициозното“ споразумение за климата за да се гарантира на океана здраве, така че той да може да играе своята ключова роля в глобалната климатична система, като същевременно осигуряват потенциални решения за смекчаване на изменението на климата и адаптация към климатичните промени.

В обръщението на г-жа Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО, по повод Световния ден на океаните се казва:

„Изменението на климата е неразривно свързано с промяна на океана и нито една държава, колкото е да е мощна, не може да се справи с това предизвикателство. На днешния Световен ден на океаните, призовавам държавите членки, гражданското общество и частния сектор да обединят усилията си за повишаване на осведомеността и насърчаване на глобалните действия по отношение на значението на океана в глобалната климатична система.“

Световен океан е общото название на непрекъсната водна обвивка на Земята, включваща всички океани и морета. Световния океан заема 71% от площа на Земята, като средната му дълбочина е 3 790 m, а максималната достига 10 923 m в Марианската падина. Океанът е люлката на живота на планетата и в него живеят около 230 000 познати животински видове, но учените смятат, че техният брой може да е 10 пъти по-голям. Той има огромно значение за живота на Земята, като осигурява половината от кислорода в атмосферата, поглъща излишъците от въглероден двуокис, формира климата на планетата, източник е на атмосферната влага, синтезира 26% от консумирания в света белтък и съдържа огромно количество минерални и биологични ресурси.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Министър Алексиев прие от името на България председателството на ТРАСЕКА

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев прие от името на България, председателството на Междуправителствената комисия ТРАСЕКА за

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент