К.д.п. Андриян Евтимов: Морската трудова конвенция може да засили недостига на морски кадри

Едно  интервю на к.д.п. Андриян Евтимов – управител на „Старгейт Маритайм” ЕООД, за Maritime.bg

Господин капитан, какво е състоянието на международния пазар на морски кадри?
– Пазарът на морски кадри винаги е бил динамичен. Тази динамиката се обуславя от различни фактори, сред които водещи са два взаимно свързани – наличието на кадри и тяхната цена. При това картината за офицерите и за изпълнителския състав е различна. Сега не достигат между 15 и 25 хиляди офицери. При изпълнителския състав обаче има свръх предлагане. В световен и национален мащаб недостигът сред офицерите се отнася предимно за инженерните кадри. Причините са комплексни. Една от тях е разбирането, че инженерната професия е „по-мръсна” и по-непрестижна. Освен това, реализираните вече инженерни кадри на море намират свой професионален път и на брега. През последните 3 – 4 години, малко преди 2008 – 2009 г., когато пазарът влезе в трудна спирала, имаше много рязко увеличаване на броя на корабите и произтичаща от него необходимост от моряци. Липсата на достатъчно хора за екипажите бе компенсирана по различни начини, най-лесно – с по-високи заплати. По този начин се увеличи цената на труда. Тя и цената на горивата станаха основните разходи за корабособствениците. Те намериха някакво решение в опитите за привличане  на моряци от все „по-екзотични” държави.

Защо никой не разглежда Китай като източник за „износ” на морски кадри?
– Причините са три. Първата – самите китайски корабособственици също увеличават броя на корабите си. Другата – чисто държавното регулиране на пазара. Освен това, голям проблем за китайските моряци е английският език. Редица корабособственици правят опити за привличане на китайски моряци, но никой не ги разглежда като фактор за дългосрочно решаване на кадровите проблеми.

Каква е „картината” в България?

– Ние не се различаваме от останалия свят. При нас също има недостиг на хора и ако в местните компании той се преодолява по-трудно, дори поради чисто административни пречки, то за тези, които работят за чужди флагове, всичко е по-гъвкаво.

Учебните заведения постоянно увеличават приема. Смятате ли, че това намалява качеството на обучението и как се справяте с пропуските в него?
– Не мога да се меся в политиките на учебните заведения и в това какво те правят за увеличаване на приема си. Най-вече се търсят специалности, които имат реализация на море. Виждам, че се увеличава броят на студентите и в другите специалности. Предполагам, че учебните заведения са направили проучвания на пазара, но най-бърза реализация има за хората, които искат да плават. Качеството на обучението е понижено доста през последните десетина години. Този спад е продиктуван от натиска на пазара и индустрията за повече хора, т.е. правят се компромиси, за да се произведат повече кадри, като се разчита, че после корабособствениците ще ги „напаснат” в своите компании. Специално за нашата компания мога да кажа, че имаме система, чрез която следим за пропуски и където е необходимо предприемаме допълнително обучение.

Има ли обратна връзка между Вас и училищата?
– Обратна връзка има и трябва да има. Не може да се произвеждат кадри, само заради самото производство. Те трябва да бъдат така подготвени, че да са полезни за себе си и за този, на когото се предоставят. Даваме обратна връзка на училищата, когато има нещо за промяна, но самите изменения минават през много тежки процедури.

Кога за последно Вашата компания е давала мнение относно обучението?
– Участвахме в изграждането на една нова специалност във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” – „Мениджмънт на водния транспорт”. Тогава си казахме мнението – какво би трябвало да представлява тази специалност, въпреки че няма да ползваме такива кадри, поне на този етап. Приветствам донякъде, че има такава специалност, но смятам, че управление не трябва да се преподава на хора без практически опит. По скоро тази специалност трябваше да бъде насочена към завършилите бакалаври, които вече имат някакъв опит и познания.

Кой трябва да бъде по-активен в този процес?
– Очаквам от училищата да бъдат по-активната страна. По мои наблюдения през последните месеци Морското училище търси информация от ползвателите на кадрите. Мисля, че като цяло нещата отиват в по-добра посока.

Коя е тази посока, ако няма кандидати?

– Тази и миналата година, евентуално и следващата, сме на дъното от гледна точка на демографския спад. Борбата на образователните системи както в България, така и в чужбина, ще бъде да изведат младите хора, родени след 1989 г., до нивото на една нова алтернатива.

Къде трябва да ги търсят?
– Не можем да направим морската професия атрактивна на черноморското крайбрежие. Варненският и бургаският регион са развити и има достатъчно алтернативни дейности за младите хора. Тук морският занаят може би не е чак толкова атрактивен, но би бил такъв за по-бедните региони като Северозападна България и Западните покрайнини. Ако подобна идея започне да се осъществява, то задължително е да бъдат информирани и родителите на бъдещите студенти – те трябва да знаят за тази възможна реализация. Когато училищата бъдат „вързани” с потенциалните работодатели, смятам че нещата ще потръгнат.

Освен с обратна връзка, кой е последният реализиран проект, с който подпомагате морското образование?
– Нашата компания прави доста неща за образованието – от чисто парични дарения през обратната връзка и до съвместната ни работа по различни проекти. В момента „Старгейт Маритайм” изгражда две нови лекционни зали във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Те ще  влязат в експлоатация в средата на следващата година. Залите са с капацитет съответно по 120 и 150 места. Инвестицията е част от програмата на компанията за подпомагане на морското образование в страната.

Как се приема социалната Ви политика от младите хора, които започват стаж при Вас?
– Ние полагаме грижи за тези момичета и момчета, които изберат да влязат в нашите стажантски групи. Но е трудно да мотивираш един млад човек да бъде лоялен, защото в съвременното общество дори реалността е твърде раздвояваща се категория. Най-мотивиращ фактор за хората, избрали нашата компания, е опитът от техните колеги, които са минали през нашите програми.

Предстои въвеждане на Международната трудова конвенция (МТК). Каква е функцията й и ще затрудни ли тя работата на компанията Ви?
– МТК се явява четвърти стълб в корабоплаването след конвенциите SOLAS, MARPOL и STCW. Не бих казал, че ще ни затрудни, защото и в момента добре работещите компании спазват изискванията. Това, което е по-специфично при МТК, е, че ще бъдат подробно идентифицирани двете страни в трудовите отношения. Другото, с което МТК е специфична, е отговорността на компании като нашата, която трябва да бъде поета в случаи при неплащане на заплати и т.н. Когато обаче имаш коректни партньори, това не би се случило. МТК ще допринесе за избягване на нелоялното третиране на моряците.

Има ли такова отношение към тях?
– За съжаление има такова третиране. Подробности по темата се изнасят и в медиите. Съотнесени към моята работа, някои от нещата, доловими в публичното пространство, са странни, защото има механизми, които винаги могат да бъдат задействани в полза на моряците.

Локален проблем ли са неприятните ситуации, които през последните месеци се случиха с български моряци?
– В цял свят има корабособственици, които се опитват да спечелят бързо и максимално. Този проблем не е локален, при нас той изглежда голям, тъй като пазарът е малък. Именно МТК цели да се гарантират механизми за защита на моряците при попадане на некоректен корабособственик или менинг-агент.

Могат ли да бъдат сигурни моряците ни, че ще бъдат защитени, че няма „вратички”, през които некоректното отношение на някои корабособственици да продължи?
– Не трябва да има „вратички”. Това, което следва да се направи, е ясно и точно идентифициране на всички играчи в даден бизнес. Когато морякът се запознава със своя договор, трябва добре да знае с кого, какво подписва, защото в дадени моменти хората, притиснати до стената, са готови да подпишат всичко. И някои некоректни корабососбтвеници използват тези моменти. Другата правна възможност, която дава новата конвенция, е морякът да вземе своя договор и преди да го подпише, да се консултира със своя адвокат дали тези клаузи отговарят на неговия интерес. Към момента това нещо го нямаше. Това е основната цел на трудовата конвенция. За сериозно работещите на пазара компании единствено някои неща трябва да бъдат чисто организационно променени по отношение  контрола на работното време. Това са неща, които бързо могат да се направят. Нещо важно – МТК може да доведе в бъдеще до увеличаване на броя на екипажите, за да могат да се посрещнат изискванията за работното време. Увеличаването на екипажите, на офицерите, ще засили недостига на морски кадри. Търговските кораби в света в момента са около 70 хиляди. Ако само на половината от тях е нужен още по един допълнителен човек, става въпрос за около 30 хиляди души…

maritime.port.bg – България

Последни новини

Последни новини

Министерски съвет одобри дерогация за закупуване, внос или трансфер по море на суров нефт от Русия

Министерският съвет прие решение, с което одобри предоставянето на възможност Република България да приложи специалната дерогация от член 3м, параграфи 1 и 2 от Регламент на

Държавата да осъществи пълен контрол върху пристанище “Росенец“, настояват от ДПС

Държавата трябва да осъществи пълен контрол върху пристанище "Росенец“. Това заяви пред "Фокус" заместник-председателят на ДПС Йордан Цонев, предаде Дарик. Снимка: Лупа ДПС

Заместник-министър Събев: Повече видимост на български продукти от рибарство и риболов са заложени в новата ПМДРА

Повече видимост на български продукти от рибарство и риболов са заложени в новата Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА). Това заяви заместник-министърът на

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент