„Кораби на бъдещето“ ще лобира за европари за иновативни разработки

Снимка: Markus Biemueller
Снимка: Markus Biemueller

Нова асоциация „Кораби на бъдещето” ще лобира пред Европейската комисия за финансирането на проекти, свързани с морските технологии и транспорт по програма „Хоризонт 2020”, която е насочена към научните изследвания и приложни разработки през новия програмен период. Идеята на инициативата е предварително да се изясняват основните проблеми за решаване в областта на морското дело, да се съгласува тематиката на бъдещите проекти, за да бъдат подбрани онези, които засягат най-важните въпроси, и точно те да бъдат представени за финансиране от ЕК. Така и комисията ще бъде спокойна, че не се е подвела и е финансирала тези, които трябва. Този подход на лобиране за насоките, в които трябва да става преференциалното финансиране в областта на морските технологии и транспорт, е правилният. Освен това той отваря път за по-широко участие в проектите през новия програмен период 2015 – 2020 г. Затова Центърът по хидро- и аеродинамика (ЦХА) към Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ на БАН стана един от учредителите на „Кораби на бъдещето” в края на ноември м.г., заяви за в. „Черно море” неговият ръководител проф. д-р инж. Румен Кишев. По неговите думи в учредителното събрание са участвали над 50 организации от 14 държави – членки на ЕС. Засега от наша страна в новата асоциация членува само Центърът за хидро- и аеродинамика във Варна.

Още при учредяването на „Кораби за бъдещето” основните проблеми, по които ще се работи, бяха

тематично разделени в 8 групи

Първата касае въпроси, свързани с повишаването на енергийната ефективност на корабите и морските конструкции. Втората обхваща хидродинамичните задачи за взаимодействие между морските съоръжения и околната среда. И двете тематични групи засягат пряко нашата дейност, подчерта шефът на ЦХА. Третата е насочена към електронизацията на корабоплаването, тоест към документната организация на водния транспорт (сега всички морски капитани се оплакват от бумащината, в която са затънали). Четвъртата група обхваща новите материали в морската промишленост, като основният акцент е върху внедряването на композитни материали в корабостроенето и изобщо в съоръженията, работещи в морска среда. Следващата е свързана с новите горива и системи за задвижване. Особено важна за нас е и шестата – новите концепции както за проектиране, така и за строителство, експлоатация на морските съоръжения и кораби. Тази тема е много широка и най-важното в нея е навлизането на морската индустрия в нови условия, като работа в дълбоководни райони, арктически условия и т.н. Ето, броени месеци остават до февруари 2016 г., за когато компанията „Тотал“ обяви, че започва сондажните проучвания в блок „Хан Аспарух”. Находището е на повече от 2 км дълбочина под водата и разработването му ще изисква специална технология, обясни проф. Кишев. Следващата група е насочена към безопасната експлоатация на корабите и морските съоръжения. Има и още една, отнасяща се за нещо, което обикновено се включва в модерните европейски проекти и се нарича демонстратор. Става дума за пример, показващ как новите разработки могат да бъдат реализирани в практиката, допълни проф. Кишев. По неговите думи в списъка ще бъдат добавени и нови тематични групи, свързани с използването на морската енергия (вятър, течения, вълнение, температурни разлики и т.н. ), както и с развитието на аквакултурите.

Съществен момент на инициативата

е, че във всяка от 8-те групи ще бъдат формулирани конкретните разработки и още нещо много важно – ще бъдат създадени екипите от желаещи да работят върху тях. На практика, когато бъде обявен конкурсът, колективите вече ще бъдат подготвени, което ще позволи бързо да става кандидатстването и финансирането по конкретния проект от всяка група. Подходът е много добър, защото дава възможност предварително да се уговаря участието, което да включва най-подготвените по зададената тема. И ще бъдем сигурни, че този проект наистина ще получи финансиране. Досега имаше немалко случаи, когато се обявява обща тематика, после към нея се добавят много детайлни проекти и накрая се получава доста субективна оценка в ЕК; човек трябва да разчита на собственото си лоби, а ние нямаме такова в Брюксел. Сега с подписването на контракта между асоциация „Кораби на бъдещето” и Европейската комисия тя ще бъде предварително убедена, че обявеният проект е важен и трябва да го финансира. В същото време колективът, който ще го изпълнява, вече ще е сформиран и вътре в него работата разпределена. Това е начинът много по-бързо и по-ефективно да става реализацията на проекта – още една причина да се включим в новата асоциация, каза още шефът на ЦХА.

В момента текат преговорите за

подписването на споразумението

на контрактна основа между ЕК и новата асоциация, която е под формата на публично- частно партньорство – в нея членуват научно-изследователски институти, университети, корабостроителни компании и други държавни и частни фирми и организации. С подписването на този контракт ЕК ще възложи на „Кораби на бъдещето” изпълнението на набелязаните проекти. Проф. Кишев очаква това да стане тази година, след което ще бъде обявен конкурс за проектите през първия етап (обхваща 2016 и 2017 г.). През това време ще се види как работи новият механизъм и доколко е ефективно взаимодействието с ЕК. Вторият етап включва следващите 3 години до 2020 г., когато изтича програмният период. За първите 2 години е заделен бюджет от 130 млн. евро, които ще бъдат разпределени между 20 – 30 проекта по групи. Размерът на финансирането ще бъде в зависимост от важността и мащабността на проекта – например за енергийната ефективност ще бъдат насочени най-много средства. За втория етап са предвидени още 170 млн. евро.

Голяма част от тематиката в 8-те групи обхваща нашата дейност и сега въпросът е да успеем да се включим при формирането на големите екипи по всеки проект, което ще гарантира участието ни, когато бъде даден стартът. Много важно е да се убедят партньорите от ЕС, че ЦХА, като един от най-големите центрове по хидро- и аеродинамични изследвания в Европа, разполага с квалифициран персонал и възможности, каза още проф. Кишев. Той очаква и други наши организации, фирми от бранша, членки на Морски клъстър – България, Националната асоциация по корабостроене и кораборемонт и др. също да се включат в „Кораби на бъдещето”. С подписването на контракта между ЕК и асоциацията ще тръгне работата по сформирането на работните групи, а в тях ще могат да се включат само нейните членове. На въпроса конкретно в кои проекти ЦХА ще може да участва, проф. Кишев отговори, че благодарение на широката им компетентност могат да участват

в проектите по повечето направления

На първо място той поставя енергийната ефективност на корабите, която е станала една от основните насоки в работата на центъра – имат натрупан богат опит и могат активно да се включат при сформирането на екипа. Другата област, на която особено залагат, са хидродинамичните взаимодействия – основен предмет на дейността на ЦХА. В тази насока има широк кръг от задачи, които подлежат на изследване, и се надяваме там също да се включим. Косвено можем да участваме и в проектите по приложение на композитните материали в корабостроенето, тъй като сме част от големия Институт по металознание, съоръжения и технологии. Имаме натрупан опит и в новите задвижващи системи. Примамлива за нас е и глобалната тематика за новите концепции на кораби и морски системи. Там са формулирани десетки подтеми и голяма час от тях са в нашите възможности, обясни още проф. Кишев. Според него участието на варненския ЦХА в „Кораби за бъдещето” е много важно поне от две страни. Едната е чисто финансова, защото включването най-малко в 2 – 3 проекта, ще донесе допълнителни приходи към, общо взето, ограничения бюджет на БАН. От друга страна, увеличава се възможността за привличане и израстване на млади специалисти, тъй като по договорите за изпълнение на проекти ще бъдат необходими нови хора. Откриват се възможности за професионално развитие с приложението на нови методики, нови концепции, материали, което ще вдигне научния капацитет на варненския Център по хидро- и аеродинамика, допълни неговият ръководител.

Стефан Денков, в-к „Черно море

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Търсят нов собственик за над 19 млн. лева на суперяхта, построена преди над 60 години във Варна

Над 19 млн. лева е обявената цена за продажба на суперяхтата LA SULTANA. Построеният през 1962 година класически моторен съд с дължина 65 метра събира погледите на любителите на

Подписахме Меморандум за разбирателство за морско сътрудничество с Пакистан

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев и посланикът на Ислямска република Пакистан Н. Пр. Мариам Афтаб подписаха Меморандум за разбирателство за