Основите на Бреговия център в Бургас се подкопават, укрепват пристана, за да ги защитят

Снимка: Дарик
Снимка: Дарик

ДППИ обяви обществена поръчка за укрепване на пристана и вътрешния откос на отрезна дъга, прилежащи на Брегови център в Пристанище Бургас, сочи справка на Maritime.bg. Сред основните причини за спешната нужда от ремонт е състоянието им, което може да стане причина за подкопаване на основите на сградата и нарушаване на устойчивостта й.

Пристанът за швартоване на лодки е изграден в откоса на оградната дига от скални блокове на насипното равнище на първо корабно място на терминал „Бургас – Изток -1“, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас. Оградната дига огражда източната страна на входа към акваторията на терминала и на нея е монтиран входния фар на пристанището – „Зелен фар“.

От северната страна по дължината на откоса – откъм акваторията е изграден пристан за приставане и обслужване на лодки, извършващи спомагателни дейности при маневрирането на плавателни съдове в акваторията на терминала. Пристанът е с дължина около 30 метра и е изграден от скални блокове 500-1500 кг., защитна бронировка и стоманобетонна плоча.

Продължителното въздействие на вълнението на морето е довело до разрушения по бронировката на кея, изтичане на скален материал и оформяне на каверни под конзолната стоманобетонова плоча на пристана и короната на оградната дига.

За да се защити сградата е възложено изработването на работен проект за аварийно укрепване на пристана и вътрешния откос на оградната дига със скални блокове 500-1500 кг.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини